PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia z programu Kadry i place WAPRO Gang.


Szkolenie jest dwudniowe i trwa łącznie  12 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:
 

Program szkolenia

 
 1. Moduł 1 – „ABC programu WAPRO Gang” - 4 godziny.
  • uruchomienie,
  • założenie firmy,
  • podstawowa konfiguracja parametrów firmy,
  • tworzenie struktury organizacyjnej,
  • założenie i obsługa kalendarza,
  • wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa),
  • modyfikacja danych kartotekowych,
  • wprowadzenie nieobecności,
  • naliczenie pierwszej listy płac.

 2. Moduł 2 – „WAPRO Gang w praktyce” - 4 godziny.
  • obsługa archiwum kartoteki osobowej,
  • obsługa umów cywilno-prawnych,
  • przeszeregowanie i modyfikacja angaży,
  • zwolnienie pracownika,
  • założenie i konfiguracja nowego składnika płacowego,
  • ręczna modyfikacja składnika, modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy,
  • obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • zamknięcie listy płac,
  • omówienie wydruków i raportów programu.
    
 3. Moduł 3 – „Administracja systemem WAPRO Gang (dla zaawansowanych użytkowników oraz obsługi technicznej firmy) „ – 4 godziny.
  • archiwizacja i dearchiwizacja danych,
  • obsługa kreatora wydruków,
  • obsługa generatora wydruków osobowych,
  • modyfikacja treści wydruków (np. treści umów o pracę),
  • eksport i import za pomocą plików EXCEL,
  • obsługa rejestratorów czasu pracy,
  • konfiguracja numeracji list płac,
  • obsługa zamkniętych list płac,
  • zarządzanie użytkownikami,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

 4. Warsztaty w zakresie użytkowania programu WAPRO Gang dla użytkowników, którzy przyswoili wiedzę przekazywaną w czasie modułu 1 i modułu 2 szkolenia. W czasie warsztatów ćwiczy się i utrwala przy stanowisku komputerowym czynności omawiane w czasie szkolenia teoretycznego. Szkolenie całodzienne - 6 godzin.

 5. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja