PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia z programu Finanse i księgowość WAPRO Fakir.


Szkolenie jest dwudniowe i trwa łącznie  12 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:
 

Program szkolenia

 
 1. Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO Fakir
  • Technologia klient-serwer
  • Ogólna filozofia programu WAPRO Fakir 
  • Baza danych programu WAPRO Fakir

 2. Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna
  • Rozpoczęcie pracy z programem
  • Pozostałe definicje ogólne
  • Definiowanie automatów
  • Definiowanie użytkowników i uprawnienia
  • Parametryzacja programu

 3. Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów
  • Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
  • Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
  • Wprowadzanie dokumentów VAT
  • Wprowadzanie dokumentów walutowych
  • Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
  • Ręczne wprowadzanie pierwszego BO

 4. Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji
  • Uniwersalne okno browsera
  • Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
  • Moduł obsługi rozrachunków
  • Moduł ewidencji przelewów
  • Moduł ewidencji VAT
 5. Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe
  • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • Wydruki urzędowe i statystyczne
  • Operacje na księgach handlowych
  • Deklaracje podatkowe

 6. Wariant PRESTIŻ
  • Rozbudowana funkcjonalność wariantu
 7. 7. Współpraca z systemami zewnętrznymi
  • Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
  • Wymiana danych z programami innych producentów
 8. WAPRO Magik
  • Omówienie najważniejszych elementów
 9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja