PRODUKCJA | WMS | XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia z programu Finanse i księgowość WAPRO Fakir.


Szkolenie jest dwudniowe i trwa łącznie  12 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:
 

Program szkolenia

 
  1. Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO Fakir
    • Technologia klient-serwer
    • Ogólna filozofia programu WAPRO Fakir 
    • Baza danych programu WAPRO Fakir

  2. Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna
    • Rozpoczęcie pracy z programem
    • Pozostałe definicje ogólne
    • Definiowanie automatów
    • Definiowanie użytkowników i uprawnienia
    • Parametryzacja programu

  3. Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów
    • Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
    • Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
    • Wprowadzanie dokumentów VAT
    • Wprowadzanie dokumentów walutowych
    • Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
    • Ręczne wprowadzanie pierwszego BO

  4. Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji
    • Uniwersalne okno browsera
    • Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
    • Moduł obsługi rozrachunków
    • Moduł ewidencji przelewów
    • Moduł ewidencji VAT
  5. Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe
    • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
    • Wydruki urzędowe i statystyczne
    • Operacje na księgach handlowych
    • Deklaracje podatkowe

  6. Wariant PRESTIŻ
    • Rozbudowana funkcjonalność wariantu
  7. 7. Współpraca z systemami zewnętrznymi
    • Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
    • Wymiana danych z programami innych producentów
  8. WAPRO Magik
    • Omówienie najważniejszych elementów
  9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja