Informatyka dla firm

Produkcja dla WAPRO ERP

produkcja1
 
Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO MAG o obsługę półproduktów , planowanie produkcji, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO MAG ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozrzedzeń i dodatkowych raportów.
 

Wybrane funkcjonalność:

 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Jednolity interfejs aplikacyjny,
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO MAG,
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO MAG i systemu produkcyjnego,
 • Obsługa półproduktów,
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych,
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych,
 • Praca na zleceniach produkcyjnych (planowane, zatwierdzone, symulacja) – statusy zleceń,
 • Obsługa gniazd i linii produkcyjnych,
 • Praca na gniazdach produkcyjnych, Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji,
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności. Powiązanie etapu z dokumentami RW i PW,
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia , etapu ilość wytworzonych produktów przez pracowników,
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty,
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych,
 • Obsługa produkcji w tzw. modelu produkcja od tyłu.  najpierw przyjmowanie wyrobu gotowego następnie dopiero rozliczanie zużytych surowców ( PW->RW1+RW2),
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = Pw1+Pw2+Pw3,
 • Obsługa zwrotowi i odpadów z produkcji,
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Konsola produkcyjna (monitor o dużej przekątnej obrazu z prezentacją aktualnie realizowanych zleceń i ich postępu),
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów w technologio Crystal Reports,
 • Zapotrzebowanie materiałów dla poszczególnych lub wielu zleceń,
 • Zaawansowany moduł generowania zamówień do dostawców na postawie zapotrzebowania produkcji,
 • Rezerwacja surowców w ramach zleceń produkcyjnych, 
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji),
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń (Gantt) - planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja),
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników,
 • Zarządzanie nad zasobami urządzeń i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych,
produkcja moduły2

Korzyści:

 • Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych, 
 • Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji,
 • kontrola dostępności surowców i półproduktów, 
 • Kontrola pracowników produkcyjnych,
 • Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów i procesów zachodzących na produkcji,

Technologia:

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0..

Wymagania:

 • NET Framework 4.0
 • WAPRO MAG Prestiż Plus od wersji 8.5.x
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
 • MS SQL 2014