PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Import płatności z banków

partner wapro 

  Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego. Import płatności odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego klienta, pola tytułem (numer zamówienia, numer dokumentu handlowego). Efektem zaimportowania płatności jest dodawanie dokumentów finansowych, rozliczanie rozrachunków. Zaimportowane pozycje są automatycznie podłączane do zamówień (płatność dotyczy zamówienia – wg pola tytułem) lub dokumentu handlowego (płatność dotyczy dokumentu handlowego – wg pola tytułem). Pozycje zaimportowane można ręcznie sparować z klientem lub wybranym dokumentem zamówienia oraz dokumentem handlowych. W takim przypadku kartoteka kontrahenta jest automatycznie uzupełniana o numer konta bankowego klienta. W przypadku braku kontrahenta w systemie WAPRO MAG aplikacja dodaje nową kartotekę kontrahenta. Rozliczanie dokumentów może się odbywać grupowo (zasada FIFO) lub poprzez ręczne przyporządkowanie płatności z dokumentem.

 Pozytywna opinia wapro

 

 

Funkcjonalność

 • Integracja z programem WAPRO MAG, importowanie płatności od klientów (tylko należności), 
 • Integracja z bankami oparta na szablonach,
 • Obsługa standardu wymiany danych MT940, CSV
 • Inteligentne rozpoznawanie płatności kontrahentów,
 • Obsługa bankowych rachunków wirtualnych,
 • Możliwość wiązania płatności z dokumentem handlowym i zamówieniem

 Korzyści

 • Szybkie wprowadzanie płatności od klientów,
 • Grupowe rozliczanie rozrachunków,
 • Wygoda użytkownika,
 • Ograniczenie błędów,
 • Zautomatyzowany proces dodawania numerów rachunków bankowych klientów,

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania

 • .NET Framework 4.7.2
 • WAPRO Mag Biznes, Prestiż, Preatiż Plus w aktualnej wersji 
 • Windows 8 / Windows 10 / Windows 11

Instrukcja obsługi i wersja demo

Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

 

Główne okna aplikacji 

 

Zapytaj o specjalną ofertę 

Historia zmian 

 

Wersja 2.8
 • zmieniony interfejs, licencjonowanie online, raportowanie błędów online.
 • możliwość częściowego rozliczenia rozrachunku lub zaliczki.
 • usprawnienie parsowania plików mt940 i csv.
 • wprowadzenie powiadomienia jeżeli użytkownik próbuje rozliczać wyciąg który wcześniej rozliczał.

Wersja 2.8.1.1

 • poprawka do parsowania przelewów MT940
 • wyłączenie możliwości rozliczenia zamówień do dostawcy

Wersja 2.8.1.2

 • opcja dodania nazwy szablonu do numeru wyciągu
 • usprawnione automatyczne odznaczanie rozrachunków w magu
 • jeżeli kilka kontrahentów ma te samo konto, podpowiedź podczas parowania przelewu z kontrahentem

Wersja 2.8.2.0

 • Re-kompilacja pod nową wersję bazy (obsługa zmian struktur programu WAPRO MAG)

Wersja 2.8.2.1

 • Re-kompilacja pod nowa wersje maga (obsługa zmian struktur programu WAPRO MAG)

Wersja 2.8.2.2

 • Poprawka do ściągania semafora z rozrachunków

Wersja 2.8.5.0

 • dodanie możliwości wyszukiwania i kojarzenia zamówień czy dok handlowych po kwocie
 • dodanie możliwości automatycznego rozliczania dokumentów nie tylko po FIFO, ale też po kwocie
 • zapamiętywanie ustawień dla wyszukiwania dokumentów i automatycznych rozliczeń
 • dodanie predefiniowanych szablonów MT940 z ustawieniami pod banki
 • dodanie obsługi przelewu split payment dla wyciągów MT940

Wersja 2.8.5.1

 • poprawka importu z pliku csv

Wersja 2.8.5.2

 • poprawka błędów z rozliczaniem rozrachunków

Wersja 2.8.5.3

 • możliwość zalogowania wpływów pominiętych i nie rozliczonych całkowicie z wyciągu do tabeli Dodatkowej (Tabela: Import Wyciągów Bankowych Log na Rozrachunkach)
 • dodanie informacji dodatkowych, na oknie pod dokumentami kontrahenta do przypisania znajduje się informacja czy mamy jakieś zobowiązania względem tego kontrahenta. Podawana jest sumarycznie kwota tych zobowiązań.

Wersja 2.8.5.6

 • poprawiony błąd importu wyciągów z PP dla banku Alior oraz konta bankowego
 

Wersja 3.8.6.0

 • dostosowano do zmian w wersji programu WAPRO MAG 8.6x
 • dostosowanie pod nowy interfejs programu WAPRO MAG
 • poprawki zwiazane z czytaniem plików wyciągów CSV (kwoty z przecinkami i kropkami)