PRODUKCJA | WMS | XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Automatyczne wiadomości sms i email dla zamówień

 partner wapro

Program WAPRO MAG uzyskał nową funkcjonalność obsługi automatycznej wysyłki wiadomości SMS oraz email dla dodawanych zamówień oraz wysyłki wiadomości dla zmiany statusu zamówień.

Pozytywna opinia wapro

Korzyści
  • Usprawnienie komunikacji z klientami
  • Zautomatyzowanie procesu informowania klientów o przyjętych zamówieniach
  • Informowanie klientów o każdorazowej zmianie statusu zamówienia
  • Możliwość dołączania do wiadomości email faktury proforma w wersji PDF
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania
  • .NET Framework 4.0
  • WF-MAG dla Windows Presiż od wersji 8.00.x 
  • Windows Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
 Przykładowe ekrany aplikacji

sms email zam 1

 sms email zam 2