Informatyka dla firm

Start-Stop (mierzenie czasu pracy)

To narzędzie służące do zarządzania zadaniami i rejestracji czasu ich trwania. Nie wymaga instalacji na komputerze, jest dostępny po zalogowaniu na każdym urządzaniu połączonym z Internetem. Uzupełnieniem wersji webowej jest aplikacja desktop, oraz moduł activity tracker.

startstop1

 

Zagrożenia/Potrzeby pracy zdalnej

Rozwiązania funkcjonalne

  • Organizacja pracy własnej pracowników
 
Listy zadań, harmonogram, projekty oraz podprojekty, priorytety, terminy realizacji i powiadomienia

  • Brak bezpośredniej kontroli nad pracownikami

Wgląd m.in. w listy zadań do realizacji oraz w realizacji informującej jakie zadania są aktualnie realizowane wraz z rzeczywistym czasem ich trwania

  • Zarządzanie zadaniami pracowników

Uprawnienia managera, możliwość przydzielania zadań, wgląd w listy zadań, terminy realizacji, projekty i podprojekty, praca w grupach

  • Problemy w komunikacji między pracownikami

Praca w grupach, projekty i podprojekty, uprawniania managera, repozytorium plików, możliwość opisywania zadań i dodawania załączników

  • Obniżenie jakości pracy

Stały wgląd w aktualnie realizowane zadania, rejestracja rzeczywistego czasu pracy nad zadaniem

  • Obawy Klientów o współpracę

Ewidencja zadań, rejestracja czasu ich trwania, raporty i rozliczenia zadań

  • Nierzetelne rozliczanie się z zadań przez pracowników

Moduł śledzący aktywność Użytkowników na komputerze

 

 

Prezentcja usługi