Informatyka dla firm

Poradnik: 5 rzeczowych argumentów za systemem WMS

Coraz częściej to na szefie firmowej logistyki spoczywa ciężar dobrej decyzji, „jedynie słusznej” odpowiedzi, jakiej trzeba udzielić decydentom – szefom firmy, prezesom czy dyrektorom finansowym – na pytanie: „WMS – wdrażamy czy nie?” .

 

Wdrożyć system WMS, czy może jeszcze poczekać…? Ten temat ciągle jest aktualny, a nasze obserwacje – płynące z doświadczeń ostatnich lat – pokazują, że dla wielu przedsiębiorców stał się on zagadnieniem pierwszoplanowym. To także efekt rozmów z uczestnikami regularnie organizowanych przez magazyn „Warehouse Monitor” spotkań warsztatowych „WarehouseLAB”. Co więcej – to na szefie firmowej logistyki spoczywa ciężar dobrej decyzji, „jedynie słusznej” podpowiedzi, jakiej trzeba udzielić decydentom – szefom firmy, prezesom czy dyrektorom finansowym. Powyższe stwierdzenie wynika np. z prowadzonych badań – na przykład: „Systemy informatyczne w polskich magazynach – raport 2014” – badanie zrealizowane przez Logisys. 
Warto podkreślić, że system WMS nie jest problemem natury informatycznej, WMS jest specyficzną funkcjonalnością, która nie jest sformalizowana, w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości, w której dość precyzyjnie wyznaczona jest funkcjonalność informatyczna w zakresie finansów.
 mag2

Co nam faktycznie da wdrożenie? 

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne webinarium 'Co nowego w WAPRO MAG'

szkolenie online

 

27 luty 2019 bezpłatne szkolenie internetowe godz. 11:00

 
Prowadzone przez internet webinaria umożliwiają pogłębienie wiedzy bez konieczności opuszczania biura a do uczestnictwa w takim szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do internetu. Webinaria skierowane są do wszystkich użytkowników programów Asseco WAPRO szukającym praktycznych form wykorzystania programu WAPRO Mag. Wiedzą dzielą się specjaliści i konsultanci X-COM o wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów konsultingowych i wdrożeniowych realizowanych w różnorodnych obszarach przedsiębiorstw.
 
 Planowany czas trwania szkolenia: 30-60 min. 
 Koszt udziału w szkoleniu: bezpłatne 
 Plan szkolenia: Przekazanie nowości w programie oraz demonstracja ich wykorzystania
 
 

Nowa wersja modułu importu faktur

W dniu 25-01-2019 została opublikowana nowa wersja modułu importu faktur.
 

Zmiany w nowej wersji :

 • Indywidualne dostosowanie do niestandardowego typu pliku dostawcy poprzez biblioteki szablonów. Dla plików w innym formacie niż xml można dostosować indywidualnie szablon importu (wymagana interwencja X-COM). 
 • Modyfikacja cen sprzedaży kwotowo i procentowo w trakcie importu faktury, 
 • Wskaźnik zmiany ceny zakupu (wzrost od ostatniej dostawy, bez zmian),

Pełna lista obecnych funkcjonalności:

 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Edytor szablonów dla plików xml,
 • Indywidualne dostosowanie do niestandardowego typu pliku dostawcy poprzez biblioteki szablonów,
 • Dodawanie nowych towarów lub parowanie z już istniejącymi,
 • Wiązanie faktury z zamówieniem lub wieloma zamówieniami - automatyczne rozliczanie zamówienia,
 • Obsługa cen indywidualnych lub rabatów,
 • Automatyczna modyfikacja cen zakupowych,
 • Modyfikacja cen sprzedaży kwotowo i procentowo,
 • Wskaźnik zmiany ceny zakupu (wzrost od ostatniej dostawy, bez zmian),
 • Obsługa przeliczników i jednostek,
 • Kontrola ceny zakupu w stosunku do ostatniej dostawy ,
 • Kontrola ceny zakupu w stosunku ceny z zamówienia,
 • Kontrola ilości dostawy z ilościami zamówionymi,
 • Obsługa faktur krajowych i dostaw wewnątrz wspólnotowych UE
 

WAPRO ERP 2019

 2013 zmiany

WAPRO ERP 2019 - nowości w finansach, księgowości i kadrach, magazynie i sprzedaży 

Jak co roku, z początkiem października prezentujemy nową generację programów WAPRO, oznaczoną numerem 8.4. Tym razem szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie wydajności pracy, poprawę ergonomii i inne rozwiązania ułatwiające codzienną pracę.
 
Czytaj więcej...

JPK_VDEK co to takiego ?

 JPK

 

 Ostatnimi czasy coraz więcej mówi się o nowym wzorze deklaracji JPK a mianowicie JPK_VDEK. Obecnie przedsiębiorcy składają wiele deklaracji (czynni podatnicy mają obowiązek składania JPK_VAT i deklaracji VAT), z czego niektóre dane powielają się pomiędzy sobą a niektóre nie. O dziwo ktoś o tym pomyślał i padł pomysł zastąpienia deklaracji VAT deklaracją JPK_VDEK czyli nowym wzorem.

Ruch jest dobry ponieważ mechanizm ten pozbawiony jest wersji drukowanych, które są jak zwykle najbardziej problematyczne bo co nowy wzór to kolejne zmiany dla wszystkich, wersja elektroniczna też zapewne będzie ewoluować ale zawsze to jeden element mniej do przygotowania.
Prawdopodobnie nowa struktura JPK_VDEK skonsoliduje i zastąpi dane z JPK_VAT oraz deklaracji VAT i być może nastąpi to z początkiem roku 2019. Obecnie deklaracji składanych może być kilka bo mogą dochodzić deklaracje VAT-UE i VAT-27 dla przedsiębiorców, którzy w danych okresach realizowali transakcje UE.
Formalnie jednak obecna struktura JPK_VAT zawiera najbardziej szczegółowe dane dotyczące wszystkich transakcji względem wyżej wymienionych rodzajów deklaracji. Nie mniej jednak obecny stan struktury JPK_VAT nie umożliwia zastąpienie deklaracji VAT-7. Obecnie w pliku JPK_VAT brakuje informacji o wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy też przeniesienia na kolejny okres.

 

Czytaj więcej...

Nowa wersja systemu WMS 3.8.3.50

aktualizacja platnika
W dniu 16-09-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.50 lista zmian:

 • rozbudowanie funkcjonalności obsługi kodów GS1 - 128 (wyszukiwanie towaru po kodzie artykułu i numerze serii) (tylko WMS Plus).
 • podpowiadanie lokalizacji wydawczej dla wygenerowanego zlecenia migracji artykułu w Zarządzaniu Zadaniami WMS, Konsoli magazynowej i na kolektorze danych.
 • możliwość zdefiniowania domyślnej lokalizacji dla artykułu, która jest podpowiadana w module WMS Migracja oraz podczas kończenia migracji na kolektorze danych.
 • możliwość zdefiniowania ponownej weryfikacji dla zamówienia w module WMS Zamówienie oraz w Zarządzaniu zadaniami w Managerze WMS (tylko WMS Plus).
 • przeprowadzanie ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych na kolektorze danych (tylko WMS Plus).
 • szereg usprawnień i poprawek dla wyświetlania okien informacyjnych, menusów i list na kolektorze danych.
 • rozbudowanie raportowania na temat stanów weryfikacji i ponownej weryfikacji dla dokumentów.

VAT Split payment (podzielona płatność) już od 1 lipca

Podzielona płatność podatku VAT, czyli tzw. split payment, już niedługo zacznie obowiązywać polskich przedsiębiorców. Płatność za towary oraz usługi będzie wówczas mogła zostać zrealizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT, które bezpłatnie będzie prowadzić dla niego bank. Według projektu, split payment ma być na razie dobrowolny, czyli o jego zastosowaniu będą decydować kupujący.
 
Split payment ma dotyczyć płatności za towary oraz usługi zakupione od przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. W związku z tym każdy podatnik VAT, posiadający firmowy rachunek bankowy, będzie posiadał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców.
 
Czytaj więcej...

Nowa wersja systemu WAPRO WMS ERP 3.8.3.32

W dniu 20-03-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.32 lista zmian:

 • dodanie obsługi wielofirmowości. Od tej wersji system ma możliwość konfigurowanie ustawień niezależnie dla każdej firmy pracującej na wspólnej bazie danych.
 • poprawa ergonomii obsługi migracji korekt dokumentów magazynowych.
 • poprawa ergonomii okna Modułu WMS Migracja.
 • dodanie pomocy (HELP) do Systemu WMS.
 • dodanie do menu o programie informacji o dostępnej wersji systemu do pobrania i zgodności z wersją programu WAPRO MAG - (aplikacja menadżer)
Czytaj więcej...

Szkolenie zaawansowane z programu WAPRO MAG

27540532 803007603220520 7342728879610132 n

15 luty 2018 szkolenie internetowe 

Szkolenie zaawansowane z programu WAPRO MAG. Szkolenie dedykowane dla użytkowników posiadających już podstawową znajomość programu. Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców. Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności przyjeżdżania do siedziby WAPRO ERP, a co za tym idzie bez tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania. Do uczestnictwa w szkolenia wystarcza komputer z dostępem do Internetu i głośnikami lub słuchawkami. Szkolenia zdalne mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi.
 

Szkolenie jest prowadzone w formie webinarium 

Czytaj więcej...