Informatyka dla firm

Sosnowiec 29-07-2019

REGULAMIN USŁUGI „PAKIET USŁUG "

 §1

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę X-COM Spółka Jawna 41-200 Sosnowiec Góralska 15 G KRS: 0000303362 zwaną dalej "Wykonawcą".

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. "wykonawca" - X-COM SPÓŁKA JAWNA.
 2. "abonament" - usługa polegająca na zapewnieniu Abonentowi stałego dostępu do usług informatycznych świadczonych przez Wykonawcę.
 3. „Abonent" - firma korzystająca z abonamentu - PAKIET USŁUG 5H, 10H".
 4. „cennik" - zestawienie dostępnych usług informatycznych Wykonawcy oraz wysokości opłat za te usługi wraz z zasadami ich
 5. „pakiet" - przyznanie limitu początkowego jednostek godzinowych lub zwiększenie limitu jednostek godzinowych w wyniku wniesienia przedpłaty za usługi
 6. „limit jednostek godzinowych" - łączna ilość godzin 5 lub 10, możliwych do realizacji w terminie 1 roku od daty zakupu
 7. „panel serwisowy" - internetowy formularz składania zleceń dotyczących pomocy
 8. „pomoc zdalna" - telefoniczna lub internetowa pomoc techniczna realizowana za pomocą łącz internetowych z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających zdalny dostęp. (HelpDesk).
§ 3

Zakres obsługi serwisowej:

 1. Wykonawca zapewnia dostęp do usług serwisowych w postaci pomocy zdalnej lub interwencji na miejscu w siedzibie wykonawcy.
 2. Pomoc świadczona będzie w godzinach od 8: 00 do 16: 00 w taryfie dziennej w dni robocze rozliczane z dokładnością do 10 minut.
 3. Realizowane usługi dotyczą czynności informatyczno serwisowych związanych z oprogramowaniem Microsoft, WAPRO ERP i innych z potwierdzoną uprzednio możliwością ich wykonania przez personel techniczny Wykonawcy.
 4. Personel techniczny Wykonawcy może odmówić wykonania usługi jeśli zgłaszana czynność lub procedura do wykonania jest niezgodna z obowiązującym prawem lub ogólne przyjętymi dobrymi obyczajami.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

Realizować zgłoszenia w miarę możliwości i posiadanej wiedzy technicznej:

 • Interwencje serwisowe z zakresu teleinformatyki - każdy problem z pracą komputera, drukarki, monitora i pracą sieci jak również wymiana uszkodzonych części na
 • Interwencje wdrożeniowca - problemy z konfiguracją i działaniem oprogramowania (WAPRO ERP i Microsoft).
 • Konsultacje telefoniczne dotyczące oprogramowania i sprzętu.
§ 5

Obowiązki Abonenta:

Abonent zobowiązuje się zgłaszać powstałe u siebie usterki i problemy techniczne poprzez:
 • Formularz internetowy - serwis.xc.com.pl
 • W sytuacjach krytycznych uniemożliwiających dalsza pracę Telefonicznie na numer 32 265 68 90/91
§ 6

Rozliczanie usługi:

 Wykorzystany czas na pomoc techniczną przez Wykonawcę zostanie odjęty od ilości minut wykupionych przez Abonenta zgodnie z zasadą:

 1. Pomoc zdalna - minimalna jednostka rozliczeniowa to 10 minut.
 2. Pomoc na miejscu u klienta (siedziba abonenta) - pierwsza cała godzina, następnie jednostka rozliczeniowa to 30 minut.
 3. Usługi wykonywane w trybie ekspresowym oraz poza standardowymi godzinami pracy Wykonawcy są liczone poprzez mnożone poświęconego czasu pracy przez współczynnik razy dwa.
Rozliczenie następuje w wyniku zsumowania wielokrotności jednostki rozliczeniowej poświęconej na realizację zgłoszenia zgodnie z faktycznie poświęconym czasem zegarowym. Czas realizacji pojedynczej usługi jest liczony jako łączny czas pracy realizowanej zdalnie oraz prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem rozwiązania zgłoszonego problemu lub zagadnienia.

 

§ 7

Cennik usługi

 1. Zakup usług następuje w formie przedpłaty na podstawie faktury proforma zamówionej ilości czasu w wysokości 5 lub 10 godzin który w późniejszym terminie będzie wykorzystany na prace związane z realizacją zgłoszeń zleceniodawcy.  jednorazowy zakup w w formie pakietowej usług uprawnia Abonenta do zakupu usług informatycznych z dodatkowym rabatem w stosunku do usług które zakupione byłyby jednorazowo.
 2. Zakupione ilości czasu wynikające z zakupu pakietów można dowolnie sumować.
 3. Rabatów uzyskanych z tytułu zakupu usług w formie pakietów usług nie można łączyć z innymi promocjami.
 • Pakiet usług 5H - 5 godzin informatycznych - zgodnie z cennikiem usług X-COM Spółka Jawna obowiązującym w dniu zakupu usługi z uwzględnieniem 5% rabatu od ceny jednostkowej roboczogodziny.
 • Pakiet usług 10H - 10 godzin informatycznych - zgodnie z cennikiem usług X-COM Spółka Jawna obowiązującym w dniu zakupu usługi z uwzględnieniem 10% rabatu od ceny jednostkowej roboczogodziny.
 • Dojazd - zgodnie z cennikiem usług X-COM Spółka Jawna obowiązującym w dniu wykonania usługi.