Informatyka dla firm

wapro

 • Aktualizacja modułów dodatkowych dla WAPRO ERP 8.5x

   
  wapro2020
   
  Zgodnie z zasadami aktualizacji modułów dodatkowych zostały udostępnione nowe wersje zgodne z oprogramowaniem WAPRO ERP w wersji 8.5x
   
  Lista zmian:
  • Płatności (moduł do miękkiej windykacji)
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
  • E-faktura
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
   • dodanie nowego wzoru raportu dla zwykłej faktury z obsługa informacji o podzielonej płatności (split payment). UWAGA! Wzór się sam podmieni pod warunkiem że klient ma domyślny, a nie indywidualny wzór raportu Crystal Reports.
  • Importer faktur
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
   • dodanie pola podczas dodawania nowego artykułu „podlega PP”. UWAGA! Te pole w żaden sposób nie jest aktualizowane na podstawie plików XML, opcja dodana do modułu aby użytkownik który wie że dodaje artykuł podlegający procedurze podzielonej płatności (split payment) nie musiał dodatkowo po dodaniu artykułu ustawiać parametr PP w kartotece towarowej wchodząc do niej ponownie.
  • Import wyciągów bankowych
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
   • dodanie możliwości wyszukiwania i kojarzenia zamówień po dokumencie handlowych pole kwota
   • dodanie możliwości automatycznego rozliczania dokumentów nie tylko po FIFO, ale też, po kwocie, tzn. na początku rozliczana są dok/zamówienia z dokładną kwota z przelewu a następnie pozostałe jak zostanie coś z przelewu
   • zapamiętywanie ustawień dla wyszukiwania dokumentów i automatycznych rozliczeń (tzn. jak ktoś sobie ustawi raz to program po uruchomieniu pamięta).
   • dodanie predefiniowanych szablonów MT940 z ustawieniami pod banki. Aktualnie dodane banki: Alior, BNP, ING, Mbank, Millenium, PKOSA, PKOBP, Santander, Raiffeisen Polbank.
   • dodanie obsługi przelewu split payment dla wyciągów MT940. (działa tylko z predefiniowanymi szablonami i jedną płatnością split payment da się rozliczyć tylko jeden dokument)
  • Eksport faktury w formacie xml KAMSOFT
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
   • dodanie dopisku o split payment do szablonu.
   • dodanie nowego szablonu udostępnionego przez KAMSOFT.
  • Opakowania
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
  • Obsługa kurierów
   • zmiany związane z wersją programu WAPRO MAG 8.5
 • Biała lista VAT - ekspert wyjaśnia

  Biała lista VAT: korzyści, sankcje i zmiany prawne

  Począwszy od września 2019 obowiązywać będzie tzw. biała lista podatników VAT. Biała lista VAT to nowy rejestr podatników VAT, w którym będzie można sprawdzić swoich kontrahentów, jaki jest ich status czynnego podatnika VAT (aktywny, wykreślony bądź przywrócony).
  Zobacz video, w którym:
  • przedstawiamy nadchodzące zmiany prawne w zakresie rejestru VAT,
  • omawiamy jakie korzyści dla przedsiębiorców niesie ze sobą wprowadzenie białej księgi,
  • wskazujemy na sankcje grożące za niedochowanie należytej staranności oraz jak można ich uniknąć.
   
 • Co to jest MES i APS ? Dlaczego sam ERP to za mało ?

  Co to jest MES? MES to system informatyczny wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego? - Wikipedia.

   

  aps mes erp

   

  Coraz więcej firm produkcyjnych wykorzystuje systemy ERP i powierza im kontrolę swoich działań operacyjnych. Głównym powodem wdrożenia rozwiązania ERP jest możliwość integracji informacji pochodzących z wielu różnorodnych działów firmy. Wdrożenie systemu ERP gwarantuje wymierne korzyści oraz wspieranie realizacji strategicznych celów firmy i usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

   

 • oprogramowanie do obsługi zdalnej pracy w twojej firmie

   koronawirus baner got
   
 • Praca zdalna w obecnej sytuacji związanej z epidemią

   
  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w związku z rozwojem wydarzeń w Polsce i na świecie zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, wywołującego chorobę COVID-19,
  firma X-COM podjęła kroki związane z minimalizacją kontaktów wewnątrz zespołowych. Zgodnie z zaleceniami musieliśmy odwołać wszelkie wyjazdy i analizy, które wymagają podróżowania i przybywania w większej grupie. Cześć z tych działań zmienimy na formę zdalną.
  Postaramy się, aby reorganizacja formy pracy poszczególnych działów była dla Państwa nieodczuwalna i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Przypominamy o możliwości zgłaszania zleceń serwisowych drogą elektroniczną poprzez email lub wpis do internetowego systemu obsługi ekstranet.
   
   
  praca zdalna2
 • Produkcja dla WAPRO ERP

   
   
   
  Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO MAG o obsługę półproduktów , planowanie produkcji, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO MAG ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozrzedzeń i dodatkowych raportów.
   

  Główne funkcjonalność systemu:

  • Pełna integracja z programem WAPRO MAG.
  • Jednolity interfejs aplikacyjny.
  • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO MAG.
  • Jedna baza danych dla programów WAPRO MAG i systemu produkcyjnego.
  • Obsługa półproduktów.
  • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych.
  • Dynamiczne definiowanie specyfikacji materiałowej.
  • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych.
  • Praca na zleceniach produkcyjnych (planowane, zatwierdzone, symulacja) – statusy zleceń.
  • Obsługa gniazd i linii produkcyjnych.
  • Praca na gniazdach produkcyjnych, Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji,
  • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności.
  • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
  • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia , etapu ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
  • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
  • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych.
  • Obsługa produkcji w tzw. modelu produkcja od tyłu.  PW->RW1+RW2.
  • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
  • Obsługa zwrotowi i odpadów z produkcji.
  • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
  • Konsola produkcyjna (monitor o dużej przekątnej obrazu z prezentacją aktualnie realizowanych zleceń i ich postępu).
  • Wspólny moduł uprawnień z programem WAPRO MAG.
  • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów w technologio Crystal Reports.
  • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia.
  • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
  • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń - planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
  • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
  • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.
   

  produkcja moduły

   

  Generator zleceń produkcyjnych  

  Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz z zleceniami na półprodukty z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące. 

  Główne elementy modułu: 
  • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i  maszyn.
  • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych.
  • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
  • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
  • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
  • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
  • Generowanie zamówień na brakujące surowce.
  • Generator kartotek produktów wraz z definicją wariantu produkcji w/g indywidualnie definiowanych parametrów.

   

   

  diagram generatora zamówień

  Zarządzanie produkcją 

  Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją.

  Główne cechy modułu: 
  • Obsługa tzw. produkcji od tyłu (najpierw przyjecie produktu a następnie ewidencja zużytych surowców, odpadów z produkcji).
  • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia.
  • Przypisywanie urządzeń i personelu do zleceń.
  • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
  • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
  • Harmonogramowanie prac.
  • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
  • Zmiany ilość dla RW ,prezentacji ilości pozostało.
  • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
  • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
  • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
  • Obsługa zleceń od tyłu(najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).

  Menadżer produkcji - menadżer realizacji zleceń

   Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz definicje kartotek systemowych.

  Główne cechy modułu: 
  • Rozbudowana konfiguracja systemu,
  • Definicje technologi,
  • Obsługa technologi w zakresie podziału na etapy , zależności pracy na etapach, dostępność zasobów.
  • Zarządzanie dostępnością zasobów (urządzenia, personel),
  • Zarządzanie parkiem maszynowym, planowanie przeglądów technicznych i rejestr zdarzeń serwisowych, 

  Elementy modułu:  

  1. Gniazda produkcyjne

  Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.

   

  2. Zarządzanie personelem 

  W okresie gdzie koszty pracownicze są jednym z głównych koszów, oraz brakiem możliwości utrzymywania nadmiarowości etatów, sprawne zarządzanie personelem staje się kluczowym elementem w planowaniu i utrzymywaniu zdolności produkcyjnych firmy. Każdy kierownik produkcji chce wiedzieć o planowanych urlopach i nieobecnościach pracowników oraz możliwościach przypisanie poszczególnych osób (pod względem kwalifikacji) do delegowanych zadań. 

   

  3. Technologie produkcji 

  Zdecydowanie najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, czyli zorganizowany i uporządkowany zbiór czynności, mający na celu zmianę właściwości przedmiotów pracy. Można podsumować to zagadnienie, jako celowo przeprowadzane czynności, które mają doprowadzić do powstania pożądanego produktu. Wszystko zaczyna się od zestawu surowców, które przechodzą celową przemianę, skutkującą powstaniem końcowego produktu.

   

  4. Urządzenia

  Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego źródłem, które generuje koszty możliwe do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn, urządzeń oraz instalacji. To właśnie ich niezawodność wpływa bezpośrednio na produktywność firmy. Im częściej zdarzają się awarie i przestoje, powstaje tym mniejsza liczba wyrobów gotowych przekładająca się na wynik finansowy organizacji. Dlatego też priorytetowym działaniem organizacji powinno być utrzymanie ruchu maszyn, gdyż tylko niezawodna infrastruktura oraz profesjonalne służby odpowiedzialne za usuwanie ewentualnych awarii umożliwiają uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Poziom dopasowania maszyn, urządzeń oraz
  instalacji do wytwarzanych produktów i usług silnie wiąże się z wysokością kosztów jednostkowych produktów. Cykle realizacji zamówień zależą od wskaźników produktywności, wydajności oraz tzw. wąskich gardeł.

  Wśród nowoczesnych strategii zarządzania parkiem maszynowym wyróżniamy dwie koncepcje: utrzymania ukierunkowanego na niezawodność oraz produktywnego utrzymania maszyn (TPM – Total Productive Maintenance), zarządzanie to jest procesem pozwalającym na określenie wymagań serwisowych urządzeń technicznych. Procedura metody utrzymania ukierunkowanego na niezawodność daje możliwość wyboru odpowiedniej strategii naprawy poszczególnych części i podzespołów oraz określenie konkretnych technik efektywnej realizacji danej strategii (działania opierają się na czynnikach środowiskowych, eksploatacyjnych i ekonomicznych.
  Zatem produktywne utrzymanie maszyn ma za zadanie redukcję kosztów wynikających z postojów w wyniku nieprzewidzianych usterek, redukcję całościowego kosztu inwestycji, redukcję jednostkowego kosztu produktu poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.

   

  5. Ustawienia systemowe

  Parametryzacja systemu w zakresie ustawień takich jak godziny pracy, dni wolne,  zmianowość w firmie, obsługa sposobu produkcji.

  Kiosk produkcyjny - POS Rejestracja etapów produkcji

  Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows ) Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu pin ma możliwość rozpoczynania, kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszani predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.  

  Korzyści z wdrożenia:

  • Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych.
  • Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji.
  • Kontrola dostępności surowców i półproduktów.
  • Kontrola pracowników produkcyjnych.
  • Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów produkcji.

  Wymagania:

  • NET Framework 4.61
  • WAPRO MAG Prestiż Plus od wersji 8.5
  • Windows 8/ Windows 10
  • MS SQL w wariancie Expres 2017 (sugerowany wariant - min.standard)
   
   
 • Zmiana formy prawnej firmy X-COM

  W wyniku przekształcenia X-COM Spółka Jawna na X-COM spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dniem 19-listopada uległa zmianie forma prawna naszej firmy. Dotychczasowe dane teleadresowe pozostają bez zmian 
  Aktualne dane firmy to:
   X-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  Podmiot rejestrujący: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
  KRS : 0000813039
  REGON: 240091206 
  NIP: 6443236029
  Kapitał zakładowy wynosi: 918 000,00 ZŁ 
   
  Zarząd spółki:
  Grzegorz Gawliczek -prezes zarządu 
  Agnieszka Hajduk - wiceprezes zarządu