PRODUKCJA | WMS | XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zgłoszenie błędu aplikacji /modułu X-COM

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

adres nieprawidłowy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Podanie tej informacji bardzo ułatwi nam proces diagnozy i usunięcia błędu.
np: 3.8.6.16, pierwsza liczba oznacza generacje modułu, kolejne dwie duże wydane WAPRO Mag, z którym dana wersja jest zgodna, a ostatnia liczba (lub dwie) to numer wydania pod daną wersję programu WAPRO Maga

Nieprawidłowe dane

Opisanie krok po kroku w jaki sposób wywołać dany błąd, tak aby wdrożeniowiec mógł go otworzyć. Dodatkowo bardzo ważnymi informacjami jest:

 • Zidentyfikowanie obszaru danych i działania/procesu w module, których ten błąd dotyka (tutaj chodzi o konkretne co użytkownik robi, klika, uruchamia, wykonuje itp.).
 • Ustalenie czy błąd jest powtarzalny dla wszystkich typów danych/procesów, czy dla konkretnego przypadku, lub grupy przypadków (np. błąd dotyczy jednego konkretnego zamówienia lub wszystkich, błąd pojawia się zawsze gdy dany użytkownik wykonuje jakaś czynność w module, czy tylko czasami itp.).
 • Ustalenie czy błąd pojawia się zawsze, lub tylko w określonych godzinach lub podczas wykonywania innych akcji w programie WAPRO Mag (szczególnie ważne jeżeli chodzi o problemy wydajnościowe, czy błąd występuje zawsze, tylko o danej porze, lub podczas wykonywania na WAPRO Mag innych akcji itp.).
Dokładne opisanie problemu pozwoli nam szybciej zareagować i usunąć błąd a tym samy pomóc Państwu w pracy. 


Nieprawidłowe dane

 • Od 0 do 25 - błędne działanie, da się pracować
 • Od 25 do 50 - dokuczliwe ale da się pracować
 • Od 50 do 75 - bardzo uciążliwe ale dalsza praca z system jest jeszcze możliwa
 • Powyżej 75 - błąd krytyczny brak możliwości dalszej pracy i realizacji zadań biznesowych


Maksymalny rozmiar pliku to 400 kb

Załącznik np. z print screen ekranu zawierającego zgłaszany błąd.


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest X-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Góralskiej 15G w (41-200) Sosnowcu. Telefon kontaktowy: 32 265 68 90/91 lub e-mail: poczta@xc.com.pl
 2. Celem zbierania danych jest możliwość informatyczno - serwisowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.
 
Nieprawidłowe dane