PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zakres szkolenia z programu Magazyn i handel WAPRO MAG.


Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:
 

Program szkolenia

 
 1. Gospodarka magazynowa w systemie WAPRO Mag
  • Zamówienia
  • Dokumenty magazynowe oraz magazyny
  • Dokumenty handlowe
  • Dokumenty korekt

 2. Kartoteki w systemie WAPRO Mag
  • Kartoteka asortymentów i kartoteki związane z asortymentami
  • Ceny w WAPRO Mag
  • Kartoteka kontrahentów i kartoteki związane z kontrahentami
  • Pozostałe kartoteki w systemie (pracownicy, urzędy, kasy, banki)

 3. Przygotowanie do pracy z programem
  • Wstęp
  • Praca z programem , klawisze o stałym znaczeniu
  • Formatki danych i okna dialogowe
  • Wybór aktywnej firmy

 4. Sprzedaż detaliczna 

 5. Dokumenty wewnętrzne

 6. Rozliczenia z kontrahentami
  • Praca z rozrachunkami
  • Dokumenty finansowe
  • Raporty kasowe/bankowe

 7. Raporty w systemie WAPRO Mag
  • Wydruki zestawień
  • Obroty i stany magazynowe
  • Stany zamówień i rezerwacji
  • Parametry do raportów oraz filtrowanie

 8. Konfiguracja i uprawnienia
  • Konfiguracja użytkownika
  • Konfiguracja firmy
  • Uprawnienia użytkowników / grupy

 9. pytania i odpowiedzi