PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Zakres szkolenia z programu Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper.


Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:
 

Program szkolenia

 
 1. Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Na zasadach ogólnych + ewidencje najmów
  • Zryczałtowany podatek dochodowy

 2. Zasady funkcjonowania podatku VAT
  • Dokumenty źródłowe

 3. Ewidencje podatku należnego i naliczonego
  • Realizacja metody kasowej rozliczania VAT
  • Deklaracje podatkowe

 4. Konstrukcja danych w programie
  • Obsługiwane podmioty
  • Kartoteki
  • Ewidencje

 5. Założenie firmy, wpisanie danych firmy

 6. Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy

 7. Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych (dotyczy wszystkich podatków)
  • Dokumenty źródłowe
  • Ewidencje
  • Deklaracje podatkowe

 8. Obsługa wynagrodzeń
  • Listy płac
  • Umowy cywilnoprawne
  • Deklaracje podatkowe
  • Deklaracje ZUS

 9. Obsługa ewidencji środków trwałych

 10. Rozrachunki i dokumenty płatności

 11. Rozliczanie samochodów

 12. Konfiguracja rejestrów VAT
  • Konfiguracja zaawansowana (tworzenie nowych rejestrów dla potrzeb rozdzielenia danych, obliczania struktury zakupów VAT itp.)

 13. Konfiguracja interfejsu

 14. Funkcjonalność programu

 15. Księgowanie w KPiR

 16. Księgowanie w Rejestrach VAT

 17. Deklaracja PIT-5

 18. Deklaracja VAT-7

 19. Ewidencja środków Trwałych

 20. Rozliczanie samochodów

 21. Dowody wewnętrzne