Informatyka dla firm

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Rewolucja w kontroli podatkowej!

  

Już od 1 stycznia 2018 roku wszystkie polskie przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Przygotuj się na zmiany! 

Elektroniczna kontrola przedsiębiorstw odbywać się będzie dwoma metodami. Po pierwsze, przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej a po drugie będą miały obowiązek na żądanie organów podatkowych, przekazywać wskazane dane z ksiąg oraz dowodów księgowych również w formie elektronicznej. 

Obowiązek okresowego przekazywania danych bez wezwania wprowadza art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej, natomiastobowiązek przekazywania danych na żądanie organów podatkowych wprowadza art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej. 

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów. Zestaw struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych określany jest również jako Jednolity Plik Kontrolny. 

jpk2
 Kto i kiedy musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny?
 
Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa. 
Ze względu na to, że często wymagane przez organ podatkowe dane w formie elektronicznej będą musiały być przygotowywane w postaci plików XML przed wszystkie programy systemu zarządzania firmą, od programów magazynowych przez zarządzanie sprzedażą do programu finansowo – księgowego, warto sprawdzić, jeżeli nie pochodzą one od jednego producenta czy właściwie ze sobą współpracują. Przypominamy, że dotyczy to również firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Zachęcamy do sprawdzenia czy oprogramowanie firmy oraz program księgowy biura rachunkowego będą prawidłowo – współpracowały przygotowując zestaw plików XML na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej. Obsługa JPK w biurze nie powinna wymuszać żadnej dodatkowej pracy a tym samym zwiększenia kosztów obsługi księgowej. 
 JPK KONTOLA
 
Biorąc pod uwagę czekające mikro-firmy wyzwania w zakresie raportowania danych z operacji gospodarczych organom skarbowym, rok 2018 będzie okresem, kiedy większość mniejszych firm powinna przeanalizować na nowo potrzeby i możliwości optymalizacji części obowiązków poprzez unowocześnienie narzędzi informatycznych. Na pewno warto już teraz rozważyć, jakie rozwiązania będą dla danego przedsiębiorcy najlepsze, aby od początku 2018 r. móc generować i przesyłać poprawne pliki JPK do organów skarbowych.
 jpk kasy
 
Ministerstwo Finansów przymierza się do zmiany wymogów w zakresie kas fiskalnych i wprowadzenia tzw. kas fiskalnych online. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów technicznych, jakie musi spełniać kasa rejestrująca zakłada, że forma dokumentów emitowanych przez kasę w postaci elektronicznej będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jednocześnie, administracja skarbowa od początku wprowadzenia JPK zapowiada dodanie do obowiązków przedsiębiorców dodatkowej struktury JPK, w której miałyby znaleźć się szczegółowe dane paragonów fiskalnych.
 JPK BŁEDY
 
JPK to forma raportowania transakcji sprzedaży i zakupu, które trafiają do comiesięcznej deklaracji VAT. I tak jak deklaracja VAT powinna odzwierciedlać faktycznie zawarte transakcje ujęte dla celów VAT w danym miesiącu, tak również plik JPK przesyłany elektronicznie do urzędu skarbowego powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące tych transakcji i uzgadniać się wartościowo do JPK.
 JPK e KONTOLA