X-COM Sosnowiec

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r

 

 

W dzienniku Ustaw nr 363 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia br. Określa ono m.in. sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki używania kas rejestrujących oraz warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas.

Poniżej odnosimy się do najważniejszych zagadnień rozporządzenia

  • Ewidencja przeglądów i napraw kas Rozporządzenie wprowadza dla serwisów kas fiskalnych obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich napraw kas oraz wykonywanych przeglądów ustawowych. Dokumentację tych interwencji serwis ma obowiązek przekazywać producentowi kwartalnie, do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
  •  Nazwy na paragonach Wg nowych regulacji, paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Oznacza to, że nie można prowadzić sprzedaży na kasie drukując na paragonie nazwy grup towarowych (np. Owoce, Warzywa, Nabiał) tylko trzeba stosować bardziej dokładne nazwy towarów (np. Marchewka, Jogurt), aby na podstawie wydrukowanej na paragonie nazwy oraz ceny klient mógł bez przeszkód dokonać reklamacji/zwrotu zakupionego towaru.
  • NIP nabywcy Rozporządzenie wprowadza również możliwość drukowania na paragonie NIPu nabywcy. Jest to zupełnie nowa funkcjonalność, której wcześniej nie wymagano od urządzeń obecnie dostępnych na rynku
  • Rabaty i narzuty Rozporządzenie nakazuje drukowanie na paragonie wartości rabatów lub narzutów, o ile występują (nie wystarczy drukowanie wartości procentowej rabatów/narzutów, konieczne jest drukowanie ich wartości
  • Ważność homologacji kas W artykułach prasowych pojawiły się wątpliwości, co do możliwości stosowania obecnie używanych kas przez podatników, ich zakupów w najbliższych miesiącach oraz ewentualnego dopasowania ich do obecnych wymagań. Niejasności takie pojawiają się ze względu na stwarzające niektórym ekspertom problemy interpretacyjne zapisy paragrafów 36 i 37 przepisów przejściowych i końcowych w/w Rozporządzenia. Mowa jest tam m.in. o możliwości używania kas niespełniających nowych wymagań do dnia 30 września 2013 roku.               Naszym zdaniem, przepisy pozwalają na dalsze używanie wszystkich kas, które zostały zakupione przez podatników w okresie, gdy posiadały ważną decyzję Ministra Finansów lub potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Tak samo można będzie nadal je kupować w przyszłości, aż do wygaśnięcia w/w decyzji lub potwierdzeń, natomiast użytkować aż do ich „śmierci technicznej"
  • Dostosowanie się do nowych wymogów W okresie do 30 września 2013 podatnik ma czas na zmiany w ustawieniach kas, które na to pozwalają, aby dopasować do nowych wymagań (np. drukowanie na paragonie wartości kwotowej udzielonego rabatu/narzutu a nie samej wartości procentowej). Nie ma mowy o zmianie oprogramowania kas. W tym czasie należy również dopasować bazy towarowe w kasach do nowych wymogów. Podatnik do tego czasu ma również obowiązek dostosowania się do prowadzenia ewidencji zwrotów towarów, reklamacji oraz ewidentnych pomyłek, zgodnie z określonymi w 53 Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013r

prawo