System zarządzania magazynem WAPRO MAG WMS

  
partner wapro
 

System jest dedykowanym modułem dodatkowym dla programu WAPRO Mag, pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji ilościowej dokumentów przychodu i rozchodu. Działanie systemu opiera się o bezprzewodowe kolektory danych, które identyfikują wprowadzane informacje za pomocą kodów kreskowych asortymentu, Dodatkową funkcją jest również identyfikacja asortymentu oraz lokalizacji za pomocą komend głosowych. System zawiera szereg operacji dodatkowych i raportów dla programu WAPRO Mag wspomagających obsługę systemu.

Z przyjemnością informujemy iż opracowany przez nas system do zaawansowanego zarządzania magazynem WMS dla WAPRO ERP otrzymał pozytywna opinię WAPRO ERP, co  gwarantuje pełną zgodność i kompatybilność.


Pozytywna opinia wapro

 Typowe elementy systemu:
 • Lokalizacje w systemie w wariancie jeden do wielu. Każdy towar może być odłożony na dowolną lokalizacji z zapamiętaną informacja o ilości, i numerach serii w danej lokalizacji. Obsługa lokalizacji może być realizowana ręcznie w programie WAPRO Mag oraz z wykorzystaniem bezprzewodowych kolektorów danych.

 • Komunikaty PBV WMS. System może być rozbudowany o obsługę komend głosowych PBV („pick by voice” Komplementacja głosowa, opiera się na otrzymywaniu poleceń przez słuchawki, oraz ich zatwierdzaniu słownym)

 • Generator etykiet towarowych i lokalizacji – moduł umożliwiający łatwy wydruk etykiet towarowych z pozycji dokumentu dostawy lub kartoteki towarowej. Etykieta może być drukowana dla pojedynczej sztuki z kodem EAN oraz dla opakowania zbiorczego lub numeru serii.

 • Funkcje migrujące – zestaw operacji pozwalający na dowolna zmianę przypisanej lokalizacji pojedynczemu towarowi lub całej grupie towarów. Operacja może zostać zrealizowana z poziomu programu WAPRO Mag oraz bezpośrednio z kolektora danych.

 • Centralna konsola magazynowa. Aplikacja dedykowana na ekrany o dużej przekątnej wyświetlająca aktualne zlecenia magazynowe (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe, zlecenie migracji).

 • Operacje dodające komunikaty weryfikacji dokumentów magazynowych. Każdy dodany dokument magazynowy zostaje oznaczony odpowiednim statusem weryfikacji wraz z kolorem etykiety dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu weryfikacji poszczególnych pozycji oraz pełny log operacji zapisywany jest w tabeli dodatkowej dokumentu.

 • Instalator struktur bazy danych. Aplikacja pozwalająca zainstalować oprogramowanie na serwerze i kolektorach danych.

 • Aplikacja kliencka na urządzeniu mobilnym. Oprogramowanie kolektora pracujące w trybie bez stanowym (wszelkie dane są zapisywane online w bazie danych). Pracownik w przypadku rozładowania może w trakcie pracy bez problemu wziąć dowolny kolektor i kontynuować pracę nie tracąc żadnych wprowadzonych danych. Aplikacja jest automatycznie uruchamiana z kolektorem przejmując wszystkie potrzebne funkcje urządzenia.

 • Aplikacja serwera usług sieciowych WMS. Połączenie z baza realizowane jest za pomocą serwera IIS co gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jedno zlecenie może być realizowane jednocześnie przez wielu pracowników oraz jeden magazynier może jednocześnie realizować wiele zleceń.

 • Moduł inwentaryzacji lokalizacji i stanów magazynowych. Zintegrowany z modułem remanent w programie WAPRO Mag moduł obsługujący inwentaryzacje dla wybranej lokalizacji , wybranego towaru lub wielu towarów realizowany przez bezprzewodowe kolektory danych. Moduł posiada funkcjonalność inwentaryzacji poprawności przypisania lokalizacji.

 • Uprawnienia. Predefiniowane grupy uprawnień w module uprawienia WAPRO Mag dla systemu WMS. Definiujące kto może logować się kolektorze, pełnić funkcję kierownika magazynu itp.

 • Dodatkowe raporty i zestawienia dedykowane dla systemu WMS (stan w lokalizacji, stan magazynu w podziale na lokalizacje itp.) Raporty dodatkowe mogą byą tworzone w technologii Crystal Reports i samodzielnie dołączane do systemu.

 • Menadżer systemu WMS - aplikacja w której można zdefiniować parametry konfiguracyjne systemu takie jak: magazyny obsługiwane przez WMS, wybór współpracujących kurierów, generowanie etykiet dla magazynierów itd, zdefiniować słownik lokalizacji,

 • Menadżer usług kurierskich – konfiguracja połączenia z firmami kurierski i parametryzacja przesyłek.

 • Moduł obsługi transportu własnego. Moduł umożliwiający ewidencjonowanie wydanych paczek do doręczenia własnym kierowcom oraz rejestrujący online status ich doręczenia. Za pomocą aplikacji na system Android kierowca może pobrać paczki do doręczenia, następnie zarejestrować potwierdzenie dostarczenia (skan podpisu).

 • Moduł kontroli bazy danych - moduł weryfikacji stanów w lokalizacjach z stanami wyliczonymi w programie WAPRO Mag.

Dedykowana strona produktu wms.wapromag.pl