Nowy moduł dodatkowy. Import faktur 2.0

 

partner wapro
  invoice importer  

 

Aplikacja automatyzuje proces wprowadzania dokumentów zakupowych wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z pliku xml (inne wersje w przygotowaniu).  Konfiguracja parametrów importu dokumentu jest definiowana indywidualnie dla każdego dostawcy. W trakcie importu pozycji system porównuje asortyment zdefiniowany w programie WF-MAG z specyfikacją dokumentu i w sytuacji braku zdefiniowanej kartoteki towarowej automatycznie dodaje nowy artykuł. Proces dodawania nowego artykułu umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad definiowaniem poszczególnych parametrów kartoteki towarowej.

 Więcej >>

 

Jednolity Plik Kontrolny

Rewolucja w kontroli podatkowej!

uż od 1 lipca 2016 roku polskie przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Przygotuj się na zmiany! 

media 51936Elektroniczna kontrola przedsiębiorstw odbywać się będzie dwoma metodami. Po pierwsze, przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej a po drugie będą miały obowiązek na żądanie organów podatkowych, przekazywać wskazane dane z ksiąg oraz dowodów księgowych również w formie elektronicznej. 

Obowiązek okresowego przekazywania danych bez wezwania wprowadza art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej, natomiastobowiązek przekazywania danych na żądanie organów podatkowych wprowadza art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej. 

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów. Zestaw struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych określany jest również jako Jednolity Plik Kontrolny

Kto i kiedy musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny?

Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa. 


Przedsiębiorstwa muszą być gotowe:

 • do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT (pliku JPK_VAT) od:
  • 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2017 roku - małe i średnie przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorstwa.
 • do przekazywania na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej zestawu wymaganych plików JPK od:
  • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa
  • 1 lipca 2018 - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Podział przedsiębiorstw pod względem wielkości definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej:

 • Art. 104. [Mikroprzedsiębiorca] Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Art. 105. [Mały przedsiębiorca] Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 • Art. 106. [Średni przedsiębiorca] Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zgodnie z art. 107 ustawy o swobodzie gospodarczej, aby przeliczyć wyrażone w euro wielkości, o których mowa w powyżej przytoczonych artykułach, przelicza się je na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

Obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, danych z ewidencji VAT w formie elektronicznej dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzących księgi podatkowe w programach komputerowych. Jedynie data wejścia w uzależniona jest od wielkości firmy dlatego już teraz zachęcamy wszystkie firmy do zapoznania się z Jednolitym Plikiem Kontrolnym nawet te, których nie dotyczy to jeszcze od 1 lipca 2016 roku. 

Ze względu na to, że często wymagane przez organ podatkowe dane w formie elektronicznej będą musiały być przygotowywane w postaci plików XML przed wszystkie programy systemu zarządzania firmą, od programów magazynowych przez zarządzanie sprzedażą do programu finansowo – księgowego, warto sprawdzić, jeżeli nie pochodzą one od jednego producenta czy właściwie ze sobą współpracują. Przypominamy, że dotyczy to również firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Zachęcamy do sprawdzenia czy oprogramowanie firmy oraz program księgowy biura rachunkowego będą prawidłowo – współpracowały przygotowując zestaw plików XML na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej. Obsługa JPK w biurze nie powinna wymuszać żadnej dodatkowej pracy a tym samym zwiększenia kosztów obsługi księgowej. 

Na zakończenie informujemy, że nie wdrożenie w terminie JPK przez firmę może wiązać się z odpowiedzialnością karno – skarbową.

Opakowania - nowy moduł dodatkowy dla programy WF-Mag

3 1

Dodatkowy moduł dla programu WF-Mag usprawniający zarzadzanie gospodarką opakowaniami. Rozliczane opakowań za dowolny okres, pełna integracja z systemem WF-MAG. Możliwość fakturowania niezwróconych opakowań po umownym ustalonym terminie

 Szczegółowe informacje >>

E-faktura - nowy moduł dodatkowy dla programy WF-Mag

efaktura01

Dodatkowy moduł dla programu WF-Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta. W zależności od konfiguracji po zapisaniu faktury w programie WF-Mag aplikacja zapyta lub wyśle automatycznie (wariant WF-Mag prestiż plus) fakturę w formacie PDF na zdefiniowany adres kontrahenta. Treść wiadomości z załączoną fakturą jest w pełni konfigurowalna. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie różnych wzorców faktur dla różnych odbiorców. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane dla klientów z ustawioną zgodą na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta). Aplikacja umożliwia wysyłkę faktur w wiadomości podpisanej certyfikatem

 Szczegółowe informacje >>

 

Nowy produkt w ofercie WAPRO Aukcje

Zapraszamy do zapoznania sie z nowym produktem rodziny programów WAPRO Aukcje

allegro
WAPRO Aukcje - Aukcje internetowe. Aukcje wspomagają proces sprzedaży na Allegro i obsługę posprzedażową w WF-Mag dla Windows Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja procesów związanych z wystawianiem aukcji z wykorzystaniem danych z WF-Mag dla Windows. Łatwiejsze przeglądanie aukcji i zarządzanie nimi
Zarządzanie transakcjami – synchronizacja transakcji z wypełnionymi formularzami pozakupowymi pozwala szybko realizować proces posprzedażowy poprzez tworzenie zamówień w WAPRO Mag co pozwala obsłużyć proces sprzedaży. 
Komentarze – synchronizacja komentarzy oczekujących pozwala grupowo wystawiać komentarze zwrotne dla klientów realizujących zakupy w Twoich aukcjach. Licencjonowanie na ilość produktów – wygodny model licencjonowania na ilość produktów (liczba aktywnych produktów w WF-Aukcje lub ilość unikalnych produktów w aukcjach trwających) pozwala efektywnie wystawiać aukcje na wielu kontach jednocześnie i zmieniać je sezonowo. 
Produkt licencjonowany w modelu rocznym, wymaga do działania WAPRO Mag (do odnowienia licencji wymagana najnowsza wersja WAPRO Mag).
Zalety programu WF-AukcjeDwustronna synchronizacja z Allegro. System pozwala na wystawianie aukcji jak również synchronizowanie ich wraz z transakcjami
 • Pełna integracja z WF-Mag. Dane do aukcji pobierane są z WF-Mag oraz z transakcji tworzeni są kontrahenci i zamówienia
 • Zarządzanie komentarzami. Program pozwala grupowo zarządzać komentarzami
 • Eliminacja błędów. Wygodne filtry pozwalają unikać wielokrotnego wystawiania tych samych produktów na aukcje
 • Obsługa wielu kont. System obsługuje wiele kont Allegro co pozwala łatwiej zarządzać sprzedażą w firmie
 • Obsługa motywów. Użytkownik może tworzyć wygodne motywy HTML, które może personalizować podczas wystawiania danymi z WF-Mag
 • Komunikacja z klientem. Dzięki możliwości wysyłania wiadomości można obsługiwać komunikację z klientem w jednym programie
 • Pobieranie aukcji aktualnie wystawionych. Rozpoczęcie pracy z programem jest bardzo łatwe ponieważ pobiera on aktualnie wystawione aukcje w Allegro
 • Szablony treści. Dzięki szablonom można szybko realizować komunikację z klientami bez zbędnego ciągłego wpisywania tej samej treści
Przykładowe ekrany aplikacji
 

Ostateczne zamknięcie programów dla DOS

OSTATNIE POŻEGNANIE DOSa

koniec dos1

  30 września 2016 roku ostatecznie zostanie zamknięta linia produkcyjna oraz wsparcie serwisowe programów dla DOS. Do tego momentu dajemy Państwu ostatnią szansę na korzystne pożegnanie z naszymi produktami dla DOS. Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych Partnerów na terenie całego kraju lub do Działu Sprzedaży Asseco WAPRO, zadeklarować chęć rezygnacji z pracy na produktach dla DOS i odebrać aktualną wersję dla Windows nawet za 10 zł netto!

Nowy moduł dodatkowy. Płatności - windykacja email i SMS

wapro-wstep
wapro-asa wapro-acserwis wapro-acszkoleniowe

Współpracujący z programem WF-Mag dla Windows system "Płatności" umożliwia kontrolę nad płatnościami kontrahentów. Program automatycznie przeszukuje listę rachunków, zaś w razie odnalezienia nieuregulowanych płatności automatycznie wysyła wiadomość z przypomnieniem o płatności oraz listą nieuregulowanych dokumentów z pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS. System "Płatności" może być skonfigurowany do wysyłania wiadomości przed terminem płatności, po upłynięciu terminu lub w obu tych przypadkach. Pełna integracja z programem WF-Mag dla Windows, tak, by rejestrował on dokumenty oraz zapisywał informację o potwierdzeniu doręczenia i/lub odczytania.

 

 Więcej >>

 

Nowy moduł dodatkowy. Automatyczne wysyłanie faktur elektronicznych

wapro-wstep
wapro-asa wapro-acserwis wapro-acszkoleniowe

Dodatkowy moduł dla programu WF-Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta. W zależności od konfiguracji po zapisaniu faktury w programie WF-Mag aplikacja zapyta lub wyśle automatycznie fakturę w formacie PDF na zdefiniowany adres kontrahenta. Treść wiadomości z załączoną fakturą jest w pełni konfigurowalna. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie różnych wzorców faktur dla różnych odbiorców. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane dla klientów z ustawioną zgodą na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta). 

 Więcej >>

 

Pozytywna opinia dla kolejnego modułu "Import wyciągu bankowego"

Z przyjemnością informujemy iż opracowany przez nas dodatkowy moduł dla programu WF-MAG otrzymał pozytywna opinię Asseco Wapro.

Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego pozwalająca na zautomatyzowanie rozliczania rozrachunków, powiązanie płatności z zamówieniami i dodawanie kontrahentów w WF-Mag.

Pozytywna opinia wapro

 Szczegółowe informacje >>

 Więcej >>

 

Od marca 2015 obowiązek posiadania kas fiskalnych

Od 2015 r. wszyscy lekarze, stomatolodzy, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także mechanicy samochodowi, mają stosować - niezależnie od osiąganych obrotów - kasy fiskalne, zapowiada "Dziennik Gazeta Prawna"

 prawo

 

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" zgodnie z projektem najnowszego rozporządzenia opracowywanego przez Ministerstwo Finansów od 2015 roku wszyscy stomatolodzy, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także mechanicy samochodowi, mają stosować - niezależnie od osiąganych obrotów - kasy fiskalne.
Obecne przepisy mówią o tym, że obowiązek posiadania kas fiskalnych mają przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekracza 20 tys. złotych.