Dodatkowe moduły WAPRO ERP

 About Us2

partner wapro

Specyfikacja każdego biznesu jest inna, dlatego też firma X-COM opracowuje dodatkowe rozwiązania dla programów Asseco WAPRO ERP w postaci raportów oraz modułów rozszerzeń - co pozwala nam dostosować oprogramowanie do wymagań naszych Klientów. Dodatkowe rozwiązania zostają całkowicie zintegrowane z aplikacjami, dzięki czemu programy takie jak WAPRO Mag czy WAPRO Gang są w stanie sprostać Państwa wymaganiom oraz oczekiwaniom. Poniżej przedstawiamy listę już opracowanych rozwiązań - jeśli nie znajdą tam Państwo potrzebnych funkcji, firma X-COM może je opracować, wykonać oraz wdrożyć.
 
Opakowania - rozliczanie

Opakowania - rozliczanie

 partner wapro

 Aplikacja usprawniająca zarzadzanie gospodarką opakowaniami. Rozliczane opakowań za dowolny okres, pełna integracja z systemem WF-MAG. Możliwość fakturowania niezwróconych opakowań po umownym ustalonym terminie.  
Pozytywna opinia wapro
Funkcjonalność
 • Pełna integracja z programem WF-MAG,
 • Dowolne przyjmowanie i rozliczanie opakowań,
 • Obsługa kolejki fifo dla opakowań,
 • Raportowanie salda opakowań,
 • Wygodne fakturowanie,
 Korzyści
 • Sprawne zarządzanie gospodarką opakowań,
 • Dowolne przyjmowanie ilości i ich rozliczanie,
 • Zniesienie ograniczeń rozliczania opakowań w systemie WF-MAG
 • Saldo opakowań na dowolny dzień 
 • Wygoda użytkownika,
 • Ograniczenie błędów,
Technologia
Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.
Wymagania
 • .NET Framework 4.0 Client Profile
 • WF-MAG dla Windows (Biznes, Prestiż, Prestiz plus) od wersji 8.10.x 
 • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
Wersja demo
Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni w celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.
Główne okna aplikacji 

 

  

E-faktura - faktury elektroniczne

E-faktura - faktury elektroniczne

 partner wapro

 Pozytywna opinia wapro

Dodatkowy moduł dla programu WAPRO MAG umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta. W zależności od konfiguracji po zapisaniu faktury w programie WAPRO Mag aplikacja zapyta lub wyśle automatycznie (wariant WAPRO MAG Prestiż Plus) fakturę w formacie PDF na zdefiniowany adres kontrahenta. Treść wiadomości z załączoną fakturą jest w pełni konfigurowalna. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie różnych wzorców faktur dla różnych odbiorców. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane dla klientów z ustawioną zgodą na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta). Aplikacja umożliwia wysyłkę faktur w wiadomości podpisanej certyfikatem.
Funkcjonalność:
 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Dostosowanie wzorca faktury dla różnych kontrahentów wraz z obsługą duplikatu faktury (wzór definiowany w formacie Crystal Reports),
 • Możliwość blokowania dokumentu handlowego po wysyłce (status jak po wydrukowani faktury),
 • Konfiguracja treści, tematu i stopki wiadomości,
 • Możliwość podpisywanie wysyłanych wiadomości certyfikatem,
 • Grupowa wysyłka faktur dla zaznaczonych dokumentów (podgląd w dodatkowym oknie statusu wysyłki),
 • Dołączanie do wysyłanych wiadomości dodatkowych załączników i specyfikacji znajdujących się w module e-Dokumenty w kontekście faktury,
 • Możliwość wymagania potwierdzenia odczytania, 
 • Kopia wysłanej faktury wraz z informacją o dacie, godzinie wysyłki oraz adresie email odbiorcy jest zapisywana w module e-Dokumenty,
 • Pełna zgodność z rozporządzeniem o fakturach elektronicznych, 
Korzyści
 • Automatyzacja dystrybucji faktur,
 • Wygoda użytkownika otrzymującego faktury,
 • Ograniczenie kosztów,
Technologia
Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.., Crystal Reports
Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WF-MAG Biznes/Prestiż dla Windows od wersji 8.00.x
  WF-MAG Prestiż plus dla Windows od wersji 8.00.x - wysyłka automatyczna
 • Windows Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
Instrukcja obsługi i wersja demo aplikacji 
Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.
Przykładowe ekrany aplikacji

 

 

Eksport faktur w formacie Kamsoft OSOZ-EDI

Eksport faktur w formacie Kamsoft OSOZ-EDI

 partner wapro

 

Dodatkowy moduł umożliwiający eksport faktur z programu WAPRO Mag w standardzie  XML Kamsoft OSOZ-EDI. Faktury eksportowane są zapisywane w wybranej lokalizacji na dysku. Nazwą pliku jest numer eksportowanej faktury. 
Funkcjonalność:
 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Dostosowanie do formatu importu faktur przez system apteczny Kamsoft,
 • Eksportowane pliki faktur umożliwiają łatwy graficzny podgląd zawartości, brak konieczności dodatkowego przesyłania plików PDF,
Korzyści
 • Szybie eksportowanie dokumentów,
 • Wygoda użytkownika otrzymującego faktury ,
 • Zapewnienie zgodności formatu,
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0..

Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WAPRO MAG Prestiż od wersji 8.00.x
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
 Demo aplikacji
Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub emial.

 

Przykładowe ekrany aplikacji

 

 

Import płatności z banków

Import płatności z banków

partner wapro 

  Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego. Import płatności odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego klienta, pola tytułem (numer zamówienia, numer dokumentu handlowego). Efektem zaimportowania płatności jest dodawanie dokumentów finansowych, rozliczanie rozrachunków. Zaimportowane pozycje są automatycznie podłączane do zamówień (płatność dotyczy zamówienia – wg pola tytułem) lub dokumentu handlowego (płatność dotyczy dokumentu handlowego – wg pola tytułem). Pozycje zaimportowane można ręcznie sparować z klientem lub wybranym dokumentem zamówienia oraz dokumentem handlowych. W takim przypadku kartoteka kontrahenta jest automatycznie uzupełniana o numer konta bankowego klienta. W przypadku braku kontrahenta w systemie WAPRO MAG aplikacja dodaje nową kartotekę kontrahenta. Rozliczanie dokumentów może się odbywać grupowo (zasada FIFO) lub poprzez ręczne przyporządkowanie płatności z dokumentem.

 Pozytywna opinia wapro

Funkcjonalność
 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Integracja z bankami oparta na szablonach,
 • Obsługa standardu wymiany danych MT940, CSV
 • Inteligentne rozpoznawanie płatności kontrahentów,
 • Obsługa bankowych rachunków wirtualnych,
 • Możliwość wiązania płatności z dokumentem handlowym i zamówieniem
 Korzyści
 • Szybkie wprowadzanie płatności od klientów,
 • Grupowe rozliczanie rozrachunków,
 • Wygoda użytkownika,
 •  Ograniczenie błędów,
 • Zautomatyzowany proces dodawania numerów rachunków bankowych klientów,
Technologia
Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.
Wymagania
 • .NET Framework 4.0 Client Profile
 • WF-MAG dla Windows od wersji 7.90.x
 • Windows Windows 7/ Windows 8 / Windows 10
Instrukcja obsługi i wersja demo

Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

 

Główne okna aplikacji 

 

  

Integracja z systemem Globkurier

Integracja z systemem Globkurier

 partner wapro 

Program WAPRO MAG dla Windows został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej Globkurier. Moduł automatyzuje proces nadawania przesyłek i śledzenia ich statusu.
Aplikacja integrująca to program umożliwiający wystawianie listów przewozowych z poziomu WAPRO MAG. Aplikacja znacząco skraca czas potrzebny na wystawienie i drukowanie listów oraz eliminuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Aplikacja pobiera potrzebne dane z dokumentów wystawionych w programie WAPRO MAG oraz z kartotek programu, umożliwia ich definiowanie wraz z wydrukiem listów przewozowych oraz automatyczne zapisywanie w systemie Globkurier. Aktualne informacje o statusie przesyłki są pobierane zwrotnie i prezentowane bezpośrednio w programie WAPRO MAG.
Cechą szczególną rozwiązania jest integracja z wszystkimi operatorami przesyłek z jakimi współpracuje Globkurier, również z tymi które pojawią się w przyszłości. Aplikacja dynamicznie pobiera pełną ofertę oraz dokonuje online wycenę przesyłek.

Pozytywna opinia wapro

Korzyści
 • Szybkie wystawianie przesyłek
 • Wycena online kosztu przesyłki – wybór najtańszego spedytora współpracującego z Globkurier
 • Automatyczne pobieranie aktualnej oferty
 • Możliwość drukowania wypełnionych listów przewozowych
 • Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu adresów (np. kontrola poprawności kodu pocztowego)
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
 • Definiowanie dodatkowych usług spedytora (pobranie, gwarantowana godzina dostarczenia)
 • Aktualne informacje o statusie przesyłki dostępne bezpośrednio w programie WF-Mag
Technologia
Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.
Wymagania
 • .NET Framework 4.0 Client Profile
 • WF-MAG dla Windows od wersji 7.90.x
 • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
Instrukcja 

Aplikacja integrująca Asseco Wapro WF.PDF

Opis szczegółowy
Program składa się z trzech modułów: 1) Moduł do realizacji wysyłki paczek, 2) Moduł konfiguracyjny, 3) Moduł wyświetlający historię zamówień:

Globkurier-1

 W module konfiguracyjnym użytkownik uzupełnia dane logowania dla serwisu Globkurier, oraz może zdefiniować domyśle wartości ustawień dla wysyłki paczek:

Globkurier-2.jpg

W module wysyłki użytkownik ma możliwość dodania, usunięcia lub zmodyfikowania przesyłek, generowanych na podstawie faktury, zamówienia lub dokumentu magazynowego. Aby dodać przesyłkę użytkownik ma możliwość wyboru kuriera i opcji przesyłki na podstawie danych pobranych z programu WAPRO MAG oraz konfiguracji. W każdym momencie każde z ustawień można modyfikować. Na bieżąco program pobiera aktualne oferty, usługi dodatkowe i wycenę z serwisu Globkurier:

Wybór opcji produktu:

Globkurier-3.jpg

 Wybrany produkt i opcje dodatkowe:

Globkurier-4.jpg

 Po zatwierdzeniu przesyłka pojawia się na liście z której następnie zamówienia są wysyłane do Globkuriera. Rezultatem poprawnego wysłania zamówienia jest otwarcie przez domyślna przeglądarkę linku do wygenerowanej etykiety.

Globkurier-5.jpg

Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do historii zamówień, na której widnieje informacja o przesyłce, jak i z jakiego dokumentu i przez kogo w programie WF-Mag została ona utworzona.

Na liście historii zamówień na bieżąco aktualizują się statusy realizacji przesyłek. UWAGA! W historii wyświetla się tylko numer faktury proforma/ paragonu Globkurier. Użytkownik musi się zalogować na stronie do serwisu, aby móc je pobrać.

Globkurier-6.jpg

 

 

Automatyczne wiadomości sms i email dla zamówień

Automatyczne wiadomości sms i email dla zamówień

 partner wapro

Program WAPRO MAG uzyskał nową funkcjonalność obsługi automatycznej wysyłki wiadomości SMS oraz email dla dodawanych zamówień oraz wysyłki wiadomości dla zmiany statusu zamówień.

Pozytywna opinia wapro

Korzyści
 • Usprawnienie komunikacji z klientami
 • Zautomatyzowanie procesu informowania klientów o przyjętych zamówieniach
 • Informowanie klientów o każdorazowej zmianie statusu zamówienia
 • Możliwość dołączania do wiadomości email faktury proforma w wersji PDF
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WF-MAG dla Windows Presiż od wersji 8.00.x 
 • Windows Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
 Przykładowe ekrany aplikacji

sms email zam 1

 sms email zam 2

 

Import faktur

Import faktur

 partner wapro

 Aplikacja automatyzuje proces wprowadzania dokumentów zakupowych wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z pliku xml (inne wersje w przygotowaniu).  Konfiguracja parametrów importu dokumentu jest definiowana indywidualnie dla każdego dostawcy (samodzielne definiowanie szablonu). W trakcie importu pozycji system porównuje asortyment zdefiniowany w programie WF-MAG z specyfikacją dokumentu i w sytuacji braku zdefiniowanej kartoteki towarowej automatycznie dodaje nowy artykuł. Proces dodawania nowego artykułu umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad definiowaniem poszczególnych parametrów kartoteki towarowej.

Pozytywna opinia wapro


Funkcjonalność:
 • Pełna integracja z programem WF-MAG,
 • Indywidualne dostosowanie do każdego dostawcy poprzez definiowanie szablonów,
 • Dodawanie nowych towarów lub parowanie z już istniejącymi,
 • Wiązanie faktury z zamówieniem lub wieloma zamówieniami,
 • Obsługa cen indywidualnych lub rabatów,
 • Obsługa przeliczników i jednostek,
 • Kontrola ceny zakupu w stosunku do ostatniej dostawy ,
 • Kontrola ceny zakupu w stosunku ceny z zamówienia,
 • Kontrola ilości dostawy z ilościami zamówionymi,

Korzyści
 • Szybie importowanie dokumentów,
 • Wygoda użytkownika,
 • Ograniczenie błędów,
 • Zautomatyzowany proces dodawania nowych kartotek towarowych,
Technologia
Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.
Wymagania
 •  .NET Framework 4.0
 • WF-MAG Biznes, Prestiż dla Windows od wersji 8.00.x
 • Windows Windows 7/ Windows 8 / Windows 10
Wersja demo i instrukca obsługi

Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

 

Przykładowe ekrany aplikacji

 

 

Wiadomości email i SMS

Wiadomości email i SMS

 partner wapro

Aplikacja wysyłająca grupowo do zaznaczonych kontrahentów z programu WF-MAG wiadomości email lub SMS.

Pozytywna opinia wapro

Funkcjonalność:
 • Wybór kontaktów kontrahentów do których ma być realizowana wysyłka,
 • Opcjonalny wymóg potwierdzenia dostarczenia i odczytania,
 • Wysyłanie SMS z nazwą nadawcy zamiast numeru telefonu,
 • Wiadomości email w wersji tekstowej lub html,
 • Kontrola kosztów dla wiadomości SMS,
 • Oraz wiele innych...
Korzyści
 • Wygodne i szybie przekazywanie informacji klientom,
 • Pełna integracja z programem WF-MAG
 • Pełna integracja z smsapi.pl,
 • Duża konfigurowalność wysyłki, 
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WF-MAG dla Windows od wersji 8.00.x
 • Windows Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

 

Przykładowe ekrany aplikacji

 

 

Integracja z systemem GLS

Integracja z systemem GLS

 partner wapro

Program WF-Mag dla Windows został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej GLS. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek i śledzenia ich statusu.

Aplikacja integrująca to program umożliwiający wystawianie listów przewozowych z poziomu WF-Mag dla Windows. Aplikacja znacząco skraca czas potrzebny na wystawienie i drukowanie listów oraz eliminuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Aplikacja pobiera potrzebne dane z dokumentów wystawionych w programie WF-MAG oraz z kartotek programu, umożliwia ich definiowanie wraz z wydrukiem listów przewozowych oraz automatyczne zapisywanie w systemie GLS. Aktualne informacje o statusie przesyłki są pobierane zwrotnie i prezentowane bezpośrednio w programie WF-Mag.

Pozytywna opinia wapro

 

Korzyści
 • Szybkie wystawianie przesyłek
 • Możliwość drukowania wypełnionych listów przewozowych
 • Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu adresów (np. kontrola poprawności kodu pocztowego)
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
 • Definiowanie dodatkowych usług spedytora (pobranie, gwarantowana godzina dostarczenia)
 • Aktualne informacje o statusie przesyłki dostępne bezpośrednio w programie WF-Mag
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WF-MAG dla Windows od wersji 7.80.x
 • Windows Windows 7/ Windows 8/ wINDOWS 10

 

Przykładowe ekrany aplikacji

 

Sklep internetowy Mistral

Sklep internetowy Mistral

wapro-wstep
wapro-asa wapro-acserwis wapro-acszkoleniowe

Pozytywna opinia wapro

 

Przeniesienie biznesu do sieci internet to kuszący krok. Kuszący - lecz skomplikowany, jeśli nie posiada się odpowiednich narzędzi. Znajomość sposobów tworzenia i edycji danych prezentowanych na stronie sklepu internetowego, nauka skomplikowanych i niejednokrotnie zawodnych systemów komunikacji pomiędzy systemem handlowyo-magazynowym oraz sklepem internetowym czy rozbudowana infrastruktura sprzętowo-programowa... lub system MiStral e-sklep.

MiStral e-sklep jest nowoczesną platformą internetową firmy Asseco Business Solutions S.A. zintegrowaną z bliźniaczym produktem tej firmy - systemem handlowo-magazynowymi Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows. Stworzony w systemie Microsoft ASP.NET i działający w pełni on-line MiStral e-sklep w sposób bezpośredni, stały i natychmiastowy komunikuje się z oprogramowaniem Asseco WAPRO WF-Mag - bez żadnych dodatkowych pod-systemów wymiany danych. Zmiany wprowadzone w jednym z tych programów są natychmiast odzwierciedlone w drugim - tak też zamówienie złożone przez Klienta w systemie MiStral e-sklep jest natychmiast wprowadzone i widoczne w programie Asseco WAPRO WF-Mag. Sytuacja ta jest analogiczna przy komunikacji w przeciwnym kierunku - wszystkie zmiany wprowadzone w oprogramowaniu Asseco WAPRO WF-Mag są w trybie natychmiastowym odzwierciedlone w aplikacji MiStral e-sklep.

sklep mistral

wersja demo online>>

 

Dlaczego on-line ?

 • Zawsze aktualna oferta
 • Zawsze aktualne stany
 • Brak skomplikowanych i często dość zawodnych sposobów pobierania i dosyłania danych ze swojego systemu handlowo-magazynowego do e-sklepu
 • Bardzo duża integracja z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • Brak dodatkowych opłat za hosting
 • Obecnie łącza internetowe zapewniające stabilny transfer oraz stały adres IP są praktycznie niedrogim standardem.
 • Serwery z oprogramowaniem serwerowym (Microsoft Windows 2008 (2012) R2 Server ) dostępne w modelu dzierżawy miesięcznej.

 

System B2B Mistral

System B2B Mistral

 partner wapro

Pozytywna opinia wapro

System B2B MiStral jest obecną na rynku od 2007 roku zaawansowaną platforma zamówień internetowych i obsługi Klienta zintegrowaną z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows. System ten umożliwia kompleksową obsługę Klientów dla hurtowni, producentów, importerów, dostawców usług cyklicznych czy dystrybutorów i cechuje się bardzo bogatą funkcjonalnością.

Dzięki systemowi MiStral Business B2B obsługa Klienta czynna jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki uproszczeniu pracy działu handlowego oraz częściowej automatyzacji - co z kolei przyczynia się do eliminacji błędów i czynników ludzkich oraz wpływa na wizerunek nowoczesnej firmy idącej z duchem czasu. Stworzony na bazie technologii Microsoft® ASP.NET system MiStral B2B działa w trybie on-line w integracji z bazą danych programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows. Dzięki pełnej integracji pomiędzy programami nie jest konieczna żadna dodatkowa wymiana danych - wszystkie zmiany wprowadzone w jednym z programów zostaną odzwierciedlone w drugim. Korekty cen lub ilości dostępnych towarów są natychmiast widoczne dla sprzedawcy, zaś nowe zamówienia i zapotrzebowanie - dla magazyniera.
System MiStral Business B2B posiada trzy wersje: Business, Business PRO oraz Business PRO PLUS. Nawet najprostszy z wariantów wystarczy, by w prosty i bezpieczny sposób przenieść biznes do sieci Internet - bez konieczności nauki skomplikowanych mechanizmów oraz zawodnych systemów komunikacji. Ponadto system ten zapewnia pełną automatyzację obsługi zamówień oraz prezentację wybranych zasobów programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows na stronach platformy B2B.

System MiStral Business wybrało już kilkaset firm reprezentujących różne branże.

 

b2b mistral

wersja demo online>>

Dlaczego on-line ?
 • Zawsze aktualna oferta
 • Zawsze aktualne stany
 • Brak skomplikowanych i często dość zawodnych sposobów pobierania i dosyłania danych ze swojego systemu handlowo-magazynowego do e-sklepu
 • Bardzo duża integracja z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • Brak dodatkowych opłat za hosting
 • Obecnie łącza internetowe zapewniające stabilny transfer oraz stały adres IP są praktycznie niedrogim standardem.
 • Serwery z oprogramowaniem serwerowym Microsoft Windows 2008 R2 Server dostępne są już w cenie niższej niż 1500 zł netto, oraz w modelu dzierżawy miesięcznej.
CLOUD (Programy w chmurze Hosting aplikacji)
 • Zmniejsz koszty swojej działalności i przenieś swój biznes do chmury
 • Niski koszt początkowy
 • Błyskawiczy start !
 • Zarządzaj swoim WF-Mag'iem z dowolnego miejsca na Ziemi
 • Płać tylko za używanie systemu Mistral
 • Zarządzaj sprzedażą w Twojej firmie skąd tylko chcesz...
 • Już od 189 zł netto miesięcznie (WF-Mag+MiStral e-sklep)

Dowiedz się więcej o usłudze>>

Technologia, wymagania techniczne

MiStral B2B jest instalowany na serwerze, na którym istnieje już baza danych programu WF-Mag dla Windows. Możliwa jest też instalacja na innym komputerze (serwerze) działającym w tej samej sieci lokalnej co serwer bazy WF-Mag. Program działa w pełni w trybie on-line.

Wymagania techniczne:
 • Stały dostęp do internetu. Preferowany stały adres IP. Minimalna szybkość łącza 2048/256 kb/s .
 • Zalecany upload (szybkość wysyłania): 512 kb/s lub więcej
 • Komputer wyposażony w jeden z poniżej wymienionych systemów operacyjnych :
 • MS Windows® 7/8 ™ Home Premium / Professional (max 10 jednoczesnych połączeń )
 • Jeden z rodziny systemów MS Windows® 2003 Server 32/64 bit (nielimitowany dostęp)
 • Jeden z rodziny systemów MS Windows® 2008 (2012) Server 32/64 bit (nielimitowany dostęp) - / Zalecane /
 • Jeden z rodziny systemów bazodanowych Microsoft® SQL 2005 / 2008 / 2008 R2 (Express/Std/Ent)
 • Zainstalowana platforma Microsoft® .NET Framework w wersjach 2.0 - 3.5
 • Program Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
Obsługiwane przeglądarki internetowe:
 • Microsoft Windows® Internet Explorer™ w wersji 8.0 lub nowszej
 • Mozilla™ Firefox™ od wersji 3.6
 • Opera – wersja 10 lub nowsza
 • Google™ Chrome
Grafika / wygląd / układ:
 • Kilka wersji kolorystycznych elementów wizualno - nawigacyjnych do wyboru
 • Dowolny kolor tła
 • Możliwość dodania grafiki jako tło
 • Banner główny z logo – formaty pliku graficznego: swf, jpg, gif, eps
 • Banner reklamowy strony głównej
 • 4 bannery o formacie okien bocznych
 • Panel bannerów
 • Zarządzanie obrazkami
 • Grafika i bannery dla aktualnosci
 • Graficzne szablony wiadomości e-mail
 • Stopka
 • Definiowany tytuł strony
 • Domyślny obrazek dla artykułów bez zdjęć
 • Włączanie i określenie położenia okien: Drzewo kategorii, Konsultanci, Filtry, , Art. Polecane, Boksy reklamowe 1-4
 • Prezentacja zdjęć artykułów zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • Automatyczne nakładanie znaku wodnego na zdjęcia
Podstawowe funkcje:
 • Określenie sposobu składania zamówień (bezpośrednio / bufor)
 • Wybór rodzaju prezentowanych cen (netto/brutto/netto+brutto
 • Ceny indywidualne, promocyjne,domyślne rabaty, grupy cenowe
 • Historia zamówień. Możliwość przeglądania i wydruku zamówienia
 • Funkcja powielania dowolnego zamówienia złożonego w przeszłości
 • Statusy realizacji zamówienia
 • Automatyczne generowanie i możliwość wydruku Faktury PRO FORMA dla zamówień niezrealizowanych
 • Tracking przesyłek na podstawie informacji o liście przewozowym
 • Przeglądanie i wydruk Faktur VAT (różne warianty wydruku)
 • Przeglądanie i wydruk stanu rozrachunków
 • Obsługa różnych trybów pracy magazynów (zsynchronizowane / niezsynchronizowane / pojedyncze)
 • Prezentacja kategorii WF-Mag - kategorie główne, kategorie wielopoziomowe, obydwie.
 • Wybór układu kolumn na liście artykułów
 • Określenie prezentacji artykułów polecanych i wyróznionych na stronie głównej
 • Definiowany sposób prezentacji stanu artykułu (brak / słupki graficzne z określonym przedziałem ilości dla każdego statusu / stan faktyczny / stan masokwany, stan liczbowy do określonej ilości)
 • Tworzenie kont użytkowników przypisanych do kontrahenta z WF-Mag (możliwość przypisania wielu kont z różnymi uprawnieniami jednemu kontrahentowi)
 • Uprawnienia i przydzielanie zasobów WF-Mag na poziomie tworzenia użytkownika (loginu)
 • Zgłoszenia nowych użytkowników, którzy chcieliby otrzymać dostęp do systemu
 • Opcja ukrywania cen
 • Lokalizacja zdjęć (WF-Mag – baza / zasób dyskowy)
 • Wykorzystanie i pełna obsługa pól dodatkowych oraz słowników pól dodatkowych w różnych miejscach systemu
 • Obsługa promocji (WF-Mag)
 • Obsługa nowości
 • Moje artykuły – lista ulubionych artykułów
 • Pole opisów artykułów pobierane z WF-Mag (lub tworzone edytorem opisów w MiStral)
 • Konfiguracja i wybór pól używanych w wyszukiwarce
 • Indekser – wydajne wyszukiwanie
 • Zestaw wielu filtrów do wyboru
 • Potwierdzenia e-mail o złożeniu zamówienia (zarówno do Klienta jak i na różne adresy sprzedawcy)
 • Obsługa programu lojalnościowego
 • Obsługa zamienników (z możliwością konfiguracji zakresu prezentacji danych). Zamienniki wzajemne
 • Obsługa sprzedaży wiązanej
 • Obsługa różnych jednostek miar
 • Obsługa przedstawicieli handlowych (w oparciu o trasy z systemu WF-Mag)
 • Obsługa powiązania kontrahenta z handlowcem w WF-Mag.- Wyświetlanie danych kontaktowych handlowca
 • Obsługa limitu kupieckiego i stanu jego wykorzystania
 • Obsługa wersji językowych (PL/ENG/RUS)
 • Obsługa zamówień walutowych
 • Zaimplementowany mechanizm importu zawartości koszyka z zewnętrznego pliku w formacie csv
 • Wybór układu kolumn na liście artykułów
 • Słowniki - możliwość nadawania własnych nazw polom z WF-Mag (kategorie, indeks katalogowy, stan, jednostka, producent, nazwa cd, nazwa oryginalna, pola dodatkowe itd)
 • Historia logowań użytkowników.
 • Możliwość pracy aplikacji w trybie Combo (jedna wspólna instalacja z MiStral e-sklep)
 • Dodawanie aktualności i informacji bieżących. Możliwość formatowania tekstu, dodawania linków i grafiki itd.
 • Newsletter - tworzenie aktywnych newsletterów z artykułami umożliwiających Klientom złożenie zamówienia bezpośrednio z wiadomości e-mail bez konieczności przekierowania do systemu MiStral. Tworzenie newsletterów, grup adresatów, możliwość dodawania grafiki, linków url, dowolne formatowanie tekstu itd
 • Opcja blokowania wybranych adresów IP
 • Możliwość zdefiniowania własnych stron statycznych (tytuł widoczny na głównej belce nawigacyjnej)
 • Windykator – automatyczna windykacja i wysyłanie przypomnień o zapłacie na adresy e-mail Kontrahentów
 • Rozsyłacz Faktur VAT – automatyczne rozsyłanie Faktur VAT via e-mail
 • Magazyny zewnętrzne
 • Ofertowanie
 • Zamówienia do dostawcy
 • Reklamacje - moduł RMA
 • Komplety promocyjne
 • Planowane dostawy
 • Dodatkowy rabat dla Klientów B2B
 • Dodatkowy rabat ze względu na wybrana formę płatności
 • Kontrahent wielooddziałowy - zarządzanie i zatwierdzanie zamówień z oddziałów, definicje i kontrola budżetów
 • Automatyczne wywołanie zlecenia produkcyjnego na zamawiany produkt
 • Zaawansowane eksporty plików XML z ofertą produktową
 • Udostępnianie Faktur VAT w postaci plików XML

 

Płatności - windykacja email/SMS

Płatności - windykacja email/SMS

 partner wapro

 
Czy zależy Ci, by Twoi kontrahenci regulowali swoje zobowiązania w terminie?
Czy chcesz upomnieć się o niezrealizowane zobowiązania?
Czy chciałbyś, aby proces ten był automatyczny i odbywał się z pomocą e-mail / SMS?
 
Współpracujący z programem WAPRO MAG dla Windows system "Płatności" umożliwia kontrolę nad płatnościami kontrahentów. Program automatycznie przeszukuje listę rachunków i automatycznie wysyła z przypomnienie o płatności lub zbliżającym sie terminie oraz listą nieuregulowanych dokumentów za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS. Pełna integracja z programem WAPRO MAG tak, by rejestrował on dokumenty oraz zapisywał informację o potwierdzeniu doręczenia i/lub odczytania.

Pozytywna opinia wapro

Funkcjonalność
Dzięki licznym opcjom konfiguracji, działanie aplikacji może być dostosowane do potrzeb użytkownika.
 
 • Filtrację i konfigurację rozrachunków,
 • Możliwość wykluczania kontrahentów, form płatności, rozrachunków związanych z dowolnymi magazynami, firm zdefiniowanych w WAPRO MAG, faktur,
 • Definiowanie wielu schematów zawartości wiadomości e-mail/SMS, oraz indywidualnych dla klientów
 • Wybór miejsca pobierania adresów e-mail odbiorców,
 • Konfigurację kont pocztowych oraz dodatkowych adresów odbiorców,
 • Definicje harmonogramów wysyłki emaili i wiadomości SMS,
 • Rejestracja w programie WAPRO Mag informacji o wysyłce monitu
Korzyści
 • Usprawnienie terminowego regulowania faktur przez klientów,
 • Zautomatyzowanie procesu windykacji,
 • Odciążenie pracy działów administracyjnych,
 • Przyjazny interfejs użytkownika,
Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań. Program posiada certyfikat zgodności Microsoft Windows i Microsoft SQL Serwer.

Wymagania
 • .NET Framework 4.0
 • WF-MAG dla Windows od wersji 8.00.x
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
 • Wspólne rozrachunki przy współpracy z programem WAPRO FAKIR
Wersja demo i instrukcja obsługi
Wersja demonstracyjna dla Państwa numeru NIP zostanie wygenerowana automatycznie po zainstalowaniu na okres 15 dni. W celu jej przedłużenia prosimy o kontakt telefoniczny lub email.
Przykładowe ekrany aplikacji

 

 

 Film instruktażowy
 
System zarządzania magazynem WAPRO MAG WMS

System zarządzania magazynem WAPRO MAG WMS

  
partner wapro
 

System jest dedykowanym modułem dodatkowym dla programu WAPRO Mag, pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji ilościowej dokumentów przychodu i rozchodu. Działanie systemu opiera się o bezprzewodowe kolektory danych, które identyfikują wprowadzane informacje za pomocą kodów kreskowych asortymentu, Dodatkową funkcją jest również identyfikacja asortymentu oraz lokalizacji za pomocą komend głosowych. System zawiera szereg operacji dodatkowych i raportów dla programu WAPRO Mag wspomagających obsługę systemu.

Pozytywna opinia wapro

 Typowe elementy systemu:
 • Lokalizacje w systemie w wariancie jeden do wielu. Każdy towar może być odłożony na dowolną lokalizacji z zapamiętaną informacja o ilości, i numerach serii w danej lokalizacji. Obsługa lokalizacji może być realizowana ręcznie w programie WAPRO Mag oraz z wykorzystaniem bezprzewodowych kolektorów danych.

 • Komunikaty PBV WMS. System może być rozbudowany o obsługę komend głosowych PBV („pick by voice” Komplementacja głosowa, opiera się na otrzymywaniu poleceń przez słuchawki, oraz ich zatwierdzaniu słownym)

 • Generator etykiet towarowych i lokalizacji – moduł umożliwiający łatwy wydruk etykiet towarowych z pozycji dokumentu dostawy lub kartoteki towarowej. Etykieta może być drukowana dla pojedynczej sztuki z kodem EAN oraz dla opakowania zbiorczego lub numeru serii.

 • Funkcje migrujące – zestaw operacji pozwalający na dowolna zmianę przypisanej lokalizacji pojedynczemu towarowi lub całej grupie towarów. Operacja może zostać zrealizowana z poziomu programu WAPRO Mag oraz bezpośrednio z kolektora danych.

 • Centralna konsola magazynowa. Aplikacja dedykowana na ekrany o dużej przekątnej wyświetlająca aktualne zlecenia magazynowe (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe, zlecenie migracji).

 • Operacje dodające komunikaty weryfikacji dokumentów magazynowych. Każdy dodany dokument magazynowy zostaje oznaczony odpowiednim statusem weryfikacji wraz z kolorem etykiety dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu weryfikacji poszczególnych pozycji oraz pełny log operacji zapisywany jest w tabeli dodatkowej dokumentu.

 • Instalator struktur bazy danych. Aplikacja pozwalająca zainstalować oprogramowanie na serwerze i kolektorach danych.

 • Aplikacja kliencka na urządzeniu mobilnym. Oprogramowanie kolektora pracujące w trybie bez stanowym (wszelkie dane są zapisywane online w bazie danych). Pracownik w przypadku rozładowania może w trakcie pracy bez problemu wziąć dowolny kolektor i kontynuować pracę nie tracąc żadnych wprowadzonych danych. Aplikacja jest automatycznie uruchamiana z kolektorem przejmując wszystkie potrzebne funkcje urządzenia.

 • Aplikacja serwera usług sieciowych WMS. Połączenie z baza realizowane jest za pomocą serwera IIS co gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jedno zlecenie może być realizowane jednocześnie przez wielu pracowników oraz jeden magazynier może jednocześnie realizować wiele zleceń.

 • Moduł inwentaryzacji lokalizacji i stanów magazynowych. Zintegrowany z modułem remanent w programie WAPRO Mag moduł obsługujący inwentaryzacje dla wybranej lokalizacji , wybranego towaru lub wielu towarów realizowany przez bezprzewodowe kolektory danych. Moduł posiada funkcjonalność inwentaryzacji poprawności przypisania lokalizacji.

 • Uprawnienia. Predefiniowane grupy uprawnień w module uprawienia WAPRO Mag dla systemu WMS. Definiujące kto może logować się kolektorze, pełnić funkcję kierownika magazynu itp.

 • Dodatkowe raporty i zestawienia dedykowane dla systemu WMS (stan w lokalizacji, stan magazynu w podziale na lokalizacje itp.) Raporty dodatkowe mogą byą tworzone w technologii Crystal Reports i samodzielnie dołączane do systemu.

 • Menadżer systemu WMS - aplikacja w której można zdefiniować parametry konfiguracyjne systemu takie jak: magazyny obsługiwane przez WMS, wybór współpracujących kurierów, generowanie etykiet dla magazynierów itd, zdefiniować słownik lokalizacji,

 • Menadżer usług kurierskich – konfiguracja połączenia z firmami kurierski i parametryzacja przesyłek.

 • Moduł obsługi transportu własnego. Moduł umożliwiający ewidencjonowanie wydanych paczek do doręczenia własnym kierowcom oraz rejestrujący online status ich doręczenia. Za pomocą aplikacji na system Android kierowca może pobrać paczki do doręczenia, następnie zarejestrować potwierdzenie dostarczenia (skan podpisu).

 • Moduł kontroli bazy danych - moduł weryfikacji stanów w lokalizacjach z stanami wyliczonymi w programie WAPRO Mag.

Dedykowana strona produktu wms.wapromag.pl